Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1   Report Post  
Old June 23rd 21, 05:48 AM
Junior Member
 
First recorded activity by ExcelBanter: Apr 2021
Posts: 29
Default Sức khỏe lâu d*i của người ăn chay & thuần chay

Người ăn chay được định nghĩa l* những người không ăn thịt, gia cầm hoặc cá. Họ có thể được phân loại th*nh những người ăn chay lacto-ovo, những người ăn các sản phẩm từ sữa v* / hoặc trứng v* những người thuần chay không ăn bất kỳ sản phẩm động v*t n*o. Mặc dù những người ăn chay đại diện cho một tỷ lệ nhỏ dân số to*n cầu, có lẽ l* dưới 10% nói chung, việc kêu gọi giảm tiêu thụ các sản phẩm động v*t trên to*n thế giới có nghĩa l* sức khỏe lâu d*i của họ l* một vấn đề đáng quan tâm.

Nghiên cứu sâu rộng về sự đầy đủ dinh dưỡng của chế độ ăn chay đã chỉ ra rằng một chế độ ăn chay hoặc thuần chay có kế hoạch tốt có thể cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để có sức khỏe tốt, nhưng *t được biết đến về sức khỏe lâu d*i của người ăn chay v* thuần chay. Trong t*i liệu tổng quan của chúng tôi, chúng tôi tóm tắt những phát hiện ch*nh từ các nghiên cứu đo*n hệ cắt ngang v* tương lai lớn ở các nước phương Tây với tỷ lệ người tham gia ăn chay cao. Các phát hiện cho thấy những người ăn chay có tỷ lệ thừa cân v* béo phì thấp hơn v* nguy cơ mắc bệnh thiếu máu cục bộ cơ tim thấp hơn so với những người không ăn chay từ một nền tảng tương tự, trong khi dữ liệu l* tương đương nhau về đột quỵ. Đối với bệnh ung thư, có một số bằng chứng cho thấy nguy cơ đối với tất cả các vị tr* ung thư kết hợp lại thấp hơn một chút ở những người ăn chay so với những người không ăn chay, nhưng kết quả về các vị tr* ung thư riêng lẻ l* không thể kết lu*n. Những người ăn chay cũng được phát hiện có *t nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh túi thừa v* đục thủy tinh thể ở mắt. Tỷ lệ t* vong nói chung l* tương tự đối với những người ăn chay v* những người không ăn chay có thể so sánh được, nhưng các nhóm ăn chay so sánh thu*n lợi với dân số chung.

Tóm lại, sức khỏe lâu d*i của những người ăn chay nhìn chung l* tốt, v* đối với một số bệnh v* tình trạng y tế, nó có thể tốt hơn so với những người ăn tạp tương đương. Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn nữa, đặc biệt l* về sức khỏe lâu d*i của những người ăn thuần chay, nhưng những phát hiện n*y cũng đủ cho thấy rằng việc giảm tiêu thụ các sản phẩm động v*t, đặc biệt l* thịt đỏ v* thịt đã qua chế biến v* các sản phẩm từ sữa gi*u chất béo, ở những người có thu nh*p trung bình v* phát triển. các quốc gia có thể có tác động có lợi đối với sức khỏe cộng đồng trong khi đi theo hướng n*o đó nhằm giải quyết những lo ngại về h*u quả môi trường v* kinh tế của chế độ ăn nhiều thịt v* các loại thực phẩm động v*t khác.

Reply
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules

Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Collagen thuần chay: Những điều cần biết bacsidongy Excel Discussion (Misc queries) 0 June 21st 21 04:58 AM
Lợi *ch sức khỏe của chế độ ăn thuần chay nutriancan Excel Discussion (Misc queries) 0 June 15th 21 10:35 AM
Lợi *ch sức khỏe của chế độ ăn thuần chay camnangungthu Links and Linking in Excel 0 June 15th 21 09:30 AM
Lợi *ch sức khỏe của chế độ ăn thuần chay bacsidongy About this forum 0 June 15th 21 09:21 AM
Chế độ ăn thuần chay hoạt động như thế n*o? camnangungthu Excel Worksheet Functions 0 June 10th 21 07:38 AM


All times are GMT +1. The time now is 12:33 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2004-2022 ExcelBanter.
The comments are property of their posters.
 

About Us

"It's about Microsoft Excel"

 

Copyright © 2017