Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1   Report Post  
Old April 5th 21, 09:34 AM
Member
 
First recorded activity by ExcelBanter: Mar 2021
Posts: 66
Default Ung thư trực tr*ng có mấy giai đoạn?

Đại tr*ng v* trực tr*ng l* hai th*nh phần ch*nh của ruột gi*. Th*nh ruột có nhiều lớp, bao gồm niêm mạc (lớp lót bên trong), lớp dưới niêm mạc, một số lớp cơ v* thanh mạc (lớp ngo*i). Một mạng lưới các mạch máu v* các hạch bạch huyết cũng nuôi các mô trong v* xung quanh ruột kết. Các bệnh ung thư đại trực tr*ng giai đoạn được xác định bởi mức độ m* căn bệnh n*y đã lan rộng thông qua những lớp tường tr*ng hoặc trực tr*ng v* / hoặc v*o các hạch bạch huyết hoặc các cơ quan khác.

Mỗi giai đoạn phản ánh cách thức bệnh đã tiến triển v*o hoặc qua đại tr*ng hoặc trực tr*ng hoặc đã lan đến các cơ quan lân c*n hoặc xa. Các bác sĩ cũng s* dụng hệ thống TNM để xác định ch*nh xác hơn mức độ của một số bệnh ung thư trong từng giai đoạn. Đây l* cách hệ thống được xác định:

T (khối u): Điều n*y mô tả k*ch thước của khối u ban đầu.

N (nút): Điều n*y cho biết liệu ung thư có hiện diện trong các hạch bạch huyết hay không .

M ( di căn ): Điều n*y đề c*p đến việc liệu ung thư có di căn đến các bộ ph*n khác của cơ thể hay không.

Một số (0-4) hoặc chữ X được gán cho mỗi yếu tố. S* dụng hệ thống phân loại ung thư đại trực tr*ng n*y, con số cao hơn cho thấy mức độ nghiêm trọng ng*y c*ng tăng. V* dụ, điểm T1 cho thấy một khối u nhỏ hơn điểm T2. Chữ X có nghĩa l* thông tin không thể được đánh giá.

Khi điểm T, N v* M đã được chỉ định, một trong những giai đoạn tổng thể n*y được xác định:

Giai đoạn 0: Các tế b*o hoặc khối phát triển bất thường, chẳng hạn như polyp, được tìm thấy trên niêm mạc (lớp lót bên trong của đại tr*ng hoặc trực tr*ng). Đây được gọi l* ung thư biểu mô tại chỗ vì các tế b*o chỉ giới hạn ở vị tr* xuất phát của chúng v* không có bằng chứng rằng chúng đã lan đến các lớp khác của đại tr*ng hoặc trực tr*ng hoặc đến các hạch bạch huyết hoặc đã di căn đến các cơ quan khác. Các tế b*o được tìm thấy trong ung thư đại trực tr*ng giai đoạn 0 có thể l* ung thư hoặc tiền ung thư.

Giai đoạn I (ung thư đại trực tr*ng giai đoạn 1): Ung thư đã phát triển v*o th*nh ruột, xuyên qua niêm mạc (lớp lót bên trong) v* v*o lớp dưới niêm mạc v* có thể đã xâm nh*p v*o cơ. Không có bằng chứng cho thấy ung thư đã di căn đến các hạch bạch huyết hoặc các cơ quan ở xa.

Giai đoạn II (ung thư đại trực tr*ng giai đoạn 2): Ung thư đại trực tr*ng giai đoạn II được chia th*nh ba loại:

 • Giai đoạn IIA: Ung thư đã phát triển v*o lớp thanh mạc (lớp ngo*i cùng của ruột kết hoặc trực tr*ng), nhưng không phát triển qua lớp n*y. Nó đã không đến các cơ quan lân c*n hoặc các hạch bạch huyết, v* chưa lan đến các cơ quan xa.
 • Giai đoạn IIB: Ung thư đã phát triển qua tất cả các lớp của đại tr*ng hoặc trực tr*ng, nhưng chưa lan đến các hạch bạch huyết hoặc các cơ quan ở xa.
  • Giai đoạn IIC: Ung thư đã phát triển qua tất cả các lớp của ruột v* phát triển v*o các cơ quan hoặc mô lân c*n. Ung thư chưa lan đến các hạch bạch huyết hoặc các cơ quan ở xa.
  Giai đoạn III (ung thư đại trực tr*ng giai đoạn 3): Ung thư đại trực tr*ng giai đoạn III được chia th*nh ba loại:
  • Giai đoạn IIIA: Ung thư đã phát triển v*o th*nh ruột, qua niêm mạc (lớp lót bên trong) v* v*o lớp dưới niêm mạc v* có thể đã xâm nh*p v*o cơ. Ung thư đã lan đến ba hạch bạch huyết gần vị tr* của khối u nguyên phát.
  • Giai đoạn IIIB: Ung thư đã phát triển v*o hoặc xuyên qua lớp ngo*i cùng của đại tr*ng hoặc trực tr*ng v* có thể đã lan sang các cơ quan hoặc mô lân c*n. Ung thư đã lan đến ba hạch bạch huyết gần vị tr* nguyên phát, nhưng không lan đến các cơ quan ở xa.
   • Giai đoạn IIIC: Ung thư đã phát triển v*o hoặc xuyên qua lớp ngo*i cùng của đại tr*ng hoặc trực tr*ng v* có thể đã lan đến bốn hoặc nhiều hạch bạch huyết gần vị tr* ch*nh. Ung thư cũng đã di căn sang các cơ quan lân c*n.
   Giai đoạn IV (ung thư đại trực tr*ng giai đoạn 4): Giai đoạn IV l* giai đoạn phát triển nhất của ung thư đại trực tr*ng. Nếu bạn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tr*ng giai đoạn IV, điều đó có nghĩa l* ung thư đã di căn đến các vị tr* xa, chẳng hạn như gan hoặc phổi. Ung thư có thể đã phát triển hoặc không xuyên qua th*nh đại tr*ng hoặc trực tr*ng, v* các hạch bạch huyết có thể bị ảnh hưởng hoặc không.

   Ung thư đại trực tr*ng giai đoạn IV được chia th*nh hai loại, tùy thuộc v*o việc di căn có ảnh hưởng đến nhiều cơ quan hay không. Khối u ban đầu có thể có k*ch thước bất kỳ v* các hạch bạch huyết có thể liên quan hoặc không, nhưng nếu ung thư đã di căn đến một cơ quan khác thì nó được coi l* giai đoạn IVA , trong khi nhiều cơ quan sẽ được xác định l* giai đoạn IVB .

   Ung thư đại trực tr*ng giai đoạn IV có thể được xác định theo bất kỳ loại T hoặc N n*o, với sự khác biệt duy nhất bắt nguồn từ việc chỉ định M1 hoặc M2 th*ch hợp hơn.

   Trong cả hai dạng ung thư đại trực tr*ng giai đoạn IV, khối u có thể có k*ch thước bất kỳ (T) v* các hạch bạch huyết có thể có hoặc không liên quan (N). M1a chỉ ra rằng ung thư chỉ lan đến một cơ quan, trong khi M1b có nghĩa l* nhiều cơ quan đã bị ảnh hưởng.

Reply
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules

Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Triệu chứng, dấu hiệu, giai đoạn ung thư trực tr*ng camnangungthu Setting up and Configuration of Excel 0 April 1st 21 08:32 AM


All times are GMT +1. The time now is 04:39 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2004-2021 ExcelBanter.
The comments are property of their posters.
 

About Us

"It's about Microsoft Excel"

 

Copyright © 2017