Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1   Report Post  
Old December 8th 16, 12:16 PM posted to microsoft.public.excel.worksheet.functions
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Dec 2016
Posts: 3
Default How to put space in between each Character in same cell with formula

Hi,

How to put space in between each Character in same cell with formula
For example: ABCDEF which is in A1 Cell should be converted in to A B C D E F need to add Space in between each character in A1 Cell with formula


Regards
Sunil.V


  #2   Report Post  
Old December 8th 16, 12:44 PM posted to microsoft.public.excel.worksheet.functions
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Apr 2011
Posts: 3,534
Default How to put space in between each Character in same cell with formula

Hi,

Am Thu, 8 Dec 2016 03:16:12 -0800 (PST) schrieb Sunil V:

How to put space in between each Character in same cell with formula
For example: ABCDEF which is in A1 Cell should be converted in to A B C D E F need to add Space in between each character in A1 Cell with formula


try it with a macro.
For each cell in column A:

Sub Space()
Dim i As Long, LRow As Long
Dim rngC As Range
Dim myStr As String

With ActiveSheet
LRow = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For Each rngC In .Range("A1:A" & LRow)
myStr = rngC.Text
For i = 2 To Len(myStr) * 2 - 1 Step 2
myStr = Left(myStr, i - 1) & " " & Mid(myStr, i)
Next
rngC = myStr
Next
End With
End Sub


Regards
Claus B.
--
Windows10
Office 2016
  #3   Report Post  
Old December 8th 16, 02:47 PM posted to microsoft.public.excel.worksheet.functions
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Dec 2016
Posts: 3
Default How to put space in between each Character in same cell with formula

On Thursday, December 8, 2016 at 4:46:15 PM UTC+5:30, Sunil V wrote:
Hi,

How to put space in between each Character in same cell with formula
For example: ABCDEF which is in A1 Cell should be converted in to A B C D E F need to add Space in between each character in A1 Cell with formula


Regards
Sunil.V


Thanks for your support....
Can you suggest me any basic formula for this ???
  #4   Report Post  
Old December 8th 16, 04:10 PM posted to microsoft.public.excel.worksheet.functions
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Apr 2011
Posts: 3,534
Default How to put space in between each Character in same cell with formula

Hi,

Am Thu, 8 Dec 2016 05:47:45 -0800 (PST) schrieb Sunil V:

Can you suggest me any basic formula for this ???


a formula is very long and not really readable:
=REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(A1,2,1," "&MID(A1,2,1)),4,1," "&MID(A1,3,1)),6,1," "&MID(A1,4,1)),8,1," "&MID(A1,5,1)),10,1," "&MID(A1,6,1))


Regards
Claus B.
--
Windows10
Office 2016
  #5   Report Post  
Old December 8th 16, 06:28 PM
Junior Member
 
First recorded activity by ExcelBanter: Nov 2016
Posts: 1
Default

omachi
mì omachi
mì gói omachi


  #6   Report Post  
Old December 9th 16, 11:10 AM
Junior Member
 
First recorded activity by ExcelBanter: Nov 2016
Posts: 9
Default

Đầu tiên Khô g* Trang Moon xin phép các mod cho mình quảng cáo một b*i ở diễn đ*n nhé.

Từ lâu nay, các món khô Bò, khô Nai l*m mình l*m mẩy trên thị trường về độ dễ ăn của nó, tuy nhiên hai loại khô n*y có nhược điểm l* ăn cùng vị v* cứng. Ng*y nay, với công nghệ cải tiến, ướp vị v* đánh xé g* th*nh từng thớ nhỏ được phát minh, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn món khô g* xé cay cực ngon. Món n*y hợp với hầu hết các bạn cả nam v* nữ, từ mọi ngh*nh nghề, lao động hay văn phòng đều có thể nhâm nhi được hết nhé. Vì lý do diễn đ*n không cho post ảnh nhiều, mình đưa lên một ảnh đại diện cho các bạn chiêm ngưỡng nhé. Các thông tin cụ thể các bạn có thể theo thông tin bên dưới để tham khảo.

https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net...c1&oe=58BF2A43

Ngo*i ra, các bạn muốn kinh doanh thì có thể liên hệ Inbox facebook page hoặc Zalo đều được nhé

Trang chủ :khogatrangmoon.com (Các bạn copy dán lên trình duyệt nhé)

Facebook : facebook.com/khogatrangmoon (Các bạn copy dán lên trình duyệt nhé)

Điện thoại - Zalo (gọi nhắn tin đều được nhé) : 0938.666.712 - 0938.666.713


GIÁ TRÊN CÁC TRANG CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỜI GIÁ, CÁC B*N LIÊN HỆ SẼ ĐƯỢC BÁO GIÁ CHÍNH XÁC NHÉ
  #7   Report Post  
Old December 9th 16, 12:11 PM posted to microsoft.public.excel.worksheet.functions
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Dec 2016
Posts: 3
Default How to put space in between each Character in same cell with formula

On Thursday, December 8, 2016 at 4:46:15 PM UTC+5:30, Sunil V wrote:
Hi,

How to put space in between each Character in same cell with formula
For example: ABCDEF which is in A1 Cell should be converted in to A B C D E F need to add Space in between each character in A1 Cell with formula


Regards
Sunil.V


yes, it is too long,,,,
But it is working....
Thank you Claus Busch
  #8   Report Post  
Old December 9th 16, 03:50 PM
Banned
 
First recorded activity by ExcelBanter: Dec 2016
Posts: 5
Default

nghe được đấy cái n*y có giao h*ng t*n nơi không nhỉ để em l*m một cái
_________________
duramine

https://t.co/ecfjfzozd4


Reply
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules

Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
is 3rd character in a cell a space? Rick[_10_] Excel Worksheet Functions 5 December 21st 09 08:22 PM
Can i give Space/some other character in between the cell? sumit Excel Worksheet Functions 5 December 9th 08 08:34 AM
How do I replace a BEL Character of 7 with a space KBear Excel Discussion (Misc queries) 1 June 6th 06 03:56 PM
NEED HELP-----Removing a space at the end of a string of character FRS Excel Discussion (Misc queries) 7 April 13th 06 03:57 AM
Detecting the space character JN[_5_] Excel Programming 4 January 17th 06 06:11 PM


All times are GMT +1. The time now is 10:30 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2004-2017 ExcelBanter.
The comments are property of their posters.
 

About Us

"It's about Microsoft Excel"

 

Copyright © 2017