Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1   Report Post  
Old November 24th 16, 09:01 PM posted to microsoft.public.excel.programming
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Sep 2006
Posts: 73
Default Insert 5 Row if a Certain Value in Column A Q

I want to insert 5 blank rows, above the first time 10000 appears in Column A

Then Subtotal Column E & F (from Row 9 down) on the 2nd Row of the inserted rows, to finish this line off add a Top border to both cells

Finally a simple E-F formula on this Row in Column H

I've found code below, but this inserts a row on each "10000" that appears in Column A (there are multiple rows showing 10000, I just want the first one)

Sub BlankLine()

Dim Col As Variant
Dim BlankRows As Long
Dim LastRow As Long
Dim R As Long
Dim StartRow As Long

Col = "A"
StartRow = 1
BlankRows = 1

LastRow = Cells(Rows.Count, Col).End(xlUp).Row

Application.ScreenUpdating = False

With ActiveSheet
For R = LastRow To StartRow + 1 Step -1
If .Cells(R, Col) = "10000" Then
..Cells(R, Col).EntireRow.Insert Shift:=xlDown
End If
Next R
End With
Application.ScreenUpdating = True

End Sub

  #2   Report Post  
Old November 25th 16, 02:03 AM
Banned
 
First recorded activity by ExcelBanter: Nov 2016
Posts: 5
Default

Quote:
Originally Posted by View Post
I want to insert 5 blank rows, above the first time 10000 appears in Column A Then Subtotal Column E & F (from Row 9 down) on the 2nd Row of the inserted rows, to finish this line off add a Top border to both cells Finally a simple E-F formula on this Row in Column H I've found code below, but this inserts a row on each "10000" that appears in Column A (there are multiple rows showing 10000, I just want the first one) Sub BlankLine() Dim Col As Variant Dim BlankRows As Long Dim LastRow As Long Dim R As Long Dim StartRow As Long Col = "A" StartRow = 1 BlankRows = 1 LastRow = Cells(Rows.Count, Col).End(xlUp).Row Application.ScreenUpdating = False With ActiveSheet For R = LastRow To StartRow + 1 Step -1 If .Cells(R, Col) = "10000" Then ..Cells(R, Col).EntireRow.Insert Shift:=xlDown End If Next R End With Application.ScreenUpdating = True End Sub
I'd always want to be update on new posts on this internet site, saved to bookmarks!
  #3   Report Post  
Old November 25th 16, 07:10 AM posted to microsoft.public.excel.programming
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Apr 2015
Posts: 99
Default Insert 5 Row if a Certain Value in Column A Q

Hi,

MyValue = 10000
x = Application.Match(MyValue, Range("A:A"), 0)
Rows(x & ":" & x + 4).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove

isabelle

Le 2016-11-24 * 15:01, a écrit :
I want to insert 5 blank rows, above the first time 10000 appears in Column A

  #4   Report Post  
Old November 25th 16, 07:29 AM posted to microsoft.public.excel.programming
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Apr 2011
Posts: 3,535
Default Insert 5 Row if a Certain Value in Column A Q

Hi Isabelle, hi Sean,

Am Fri, 25 Nov 2016 01:10:38 -0500 schrieb isabelle:

Rows(x & ":" & x + 4).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove


Rows(x).Resize(5).Insert


Regards
Claus B.
--
Windows10
Office 2016
  #5   Report Post  
Old November 25th 16, 09:23 PM posted to microsoft.public.excel.programming
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Sep 2006
Posts: 73
Default Insert 5 Row if a Certain Value in Column A Q

Bingo! Thanks all, worked a treat

Any guidance on the Sum Totals in E&F?

Sub InsertBlankLines()

Sheets("YTD").Select

MyValue = 10000
x = Application.Match(MyValue, Range("A:A"), 0)
Rows(x).Resize(5).Insert

End Sub  #6   Report Post  
Old November 26th 16, 06:03 PM
Banned
 
First recorded activity by ExcelBanter: Nov 2016
Posts: 9
Default

Website batdongsanquangninh.vn l* website h*ng đầu về quảng cáo, mua bán bất động sản tại Quảng Ninh, ch*nh thức đươc th*nh l*p v*o năm 2012. Lĩnh vực hoạt động ch*nh của công ty l* quảng cáo, tư vấn, môi giới, mua bán, cho thuê bất động sản.

Trải qua nhiều năm hoạt động chúng tôi đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để dần từng bước thay đổi được phương thức quảng cáo v* mua bán truyền thống của người dân th*nh phố giúp cho Người bán v* Người mua rễ d*ng thực hiện các giao dịch mua bán nh*, đất một cách minh bạch, nhanh chóng. Rút kinh nghiệm qua việc hoạt động nhiều năm và từ những ý kiến đóng góp của quý khách, trong thời gian tới chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nưa nhằm phát triển Website có thêm những t*nh năng ưu việt, quảng bá rộng khắp hơn nữa giúp cho các giao dịch được tiến h*nh một cách nhanh chóng.

Ra đời xuất phát từ trải nghiệm thực tế của ch*nh người sáng l*p ra Công ty với mong muốn giúp cho cộng đồng có được thông tin minh bạch mang lại giá trị lợi *ch tốt nhất cho khách h*ng. Đây ch*nh l* cơ sở nền tảng để công ty xây dựng phương châm kinh doanh với mong muốn mang đến sự chuyên nghiệp, uy t*n, niềm tin cho khách h*ng.

Các dịch vụ ch*nh:

- Đăng tin quảng cáo mua bán nh* đất
- Đăng banner quảng cáo
- Đăng b*i PR quảng bá sản phẩm, dịch vụ bất động sản
- Tư vấn, mua bán bất động sản
- Môi giới bất động sản
- ban nha quảng ninh
- Nh* đất hạ long
- Nh* đất quang ninh
- ban nha ha long
Mọi thông tin đóng góp, quý khách vui lòng liên hệ

Địa chỉ : Nguyễn Văn Cừ - Hạ Long - Quảng NinhĐiện thoại : 0984.690.188Email :
  #7   Report Post  
Old November 27th 16, 04:56 AM
Junior Member
 
First recorded activity by ExcelBanter: Nov 2016
Posts: 9
Default

Không giống các bệnh lý khác về vùng đầu cổ, bệnh ung thư vòm họng thường rất khó phát hiện sớm. Cộng thêm tâm lý chủ quan của người bệnh, vì thế căn bệnh thường qua mắt được rất nhiều người, tiến triển một cách âm thầm, hầu như không biểu hiện triệu chứng gì đáng kể, chỉ đến khi giai đoạn cuối mới phát tác mạnh mẽ.

Mời các bạn xem video để hiểu hơn về căn bệnh Ung thư vòm họng
  #8   Report Post  
Old November 28th 16, 04:03 AM
Banned
 
First recorded activity by ExcelBanter: Nov 2016
Posts: 9
Default

Website batdongsanquangninh.vn l* website h*ng đầu về quảng cáo, mua bán bất động sản tại Quảng Ninh, ch*nh thức đươc th*nh l*p v*o năm 2012. Lĩnh vực hoạt động ch*nh của công ty l* quảng cáo, tư vấn, môi giới, mua bán, cho thuê bất động sản.

Trải qua nhiều năm hoạt động chúng tôi đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để dần từng bước thay đổi được phương thức quảng cáo v* mua bán truyền thống của người dân th*nh phố giúp cho Người bán v* Người mua rễ d*ng thực hiện các giao dịch mua bán nh*, đất một cách minh bạch, nhanh chóng. Rút kinh nghiệm qua việc hoạt động nhiều năm và từ những ý kiến đóng góp của quý khách, trong thời gian tới chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nưa nhằm phát triển Website có thêm những t*nh năng ưu việt, quảng bá rộng khắp hơn nữa giúp cho các giao dịch được tiến h*nh một cách nhanh chóng.

Ra đời xuất phát từ trải nghiệm thực tế của ch*nh người sáng l*p ra Công ty với mong muốn giúp cho cộng đồng có được thông tin minh bạch mang lại giá trị lợi *ch tốt nhất cho khách h*ng. Đây ch*nh l* cơ sở nền tảng để công ty xây dựng phương châm kinh doanh với mong muốn mang đến sự chuyên nghiệp, uy t*n, niềm tin cho khách h*ng.

Các dịch vụ ch*nh:

- Đăng tin quảng cáo mua bán nh* đất
- Đăng banner quảng cáo
- Đăng b*i PR quảng bá sản phẩm, dịch vụ bất động sản
- Tư vấn, mua bán bất động sản
- Môi giới bất động sản
- Nh* đất quảng ninh
- nha dat hạ long
- mua dat quang ninh
- bán nh* ha long
Mọi thông tin đóng góp, quý khách vui lòng liên hệ

Địa chỉ : Nguyễn Văn Cừ - Hạ Long - Quảng NinhĐiện thoại : 0984.690.188Email :
  #9   Report Post  
Old November 28th 16, 06:03 AM
Banned
 
First recorded activity by ExcelBanter: Nov 2016
Posts: 9
Default

Website batdongsanquangninh.vn l* website h*ng đầu về quảng cáo, mua bán bất động sản tại Quảng Ninh, ch*nh thức đươc th*nh l*p v*o năm 2012. Lĩnh vực hoạt động ch*nh của công ty l* quảng cáo, tư vấn, môi giới, mua bán, cho thuê bất động sản.

Trải qua nhiều năm hoạt động chúng tôi đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để dần từng bước thay đổi được phương thức quảng cáo v* mua bán truyền thống của người dân th*nh phố giúp cho Người bán v* Người mua rễ d*ng thực hiện các giao dịch mua bán nh*, đất một cách minh bạch, nhanh chóng. Rút kinh nghiệm qua việc hoạt động nhiều năm và từ những ý kiến đóng góp của quý khách, trong thời gian tới chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nưa nhằm phát triển Website có thêm những t*nh năng ưu việt, quảng bá rộng khắp hơn nữa giúp cho các giao dịch được tiến h*nh một cách nhanh chóng.

Ra đời xuất phát từ trải nghiệm thực tế của ch*nh người sáng l*p ra Công ty với mong muốn giúp cho cộng đồng có được thông tin minh bạch mang lại giá trị lợi *ch tốt nhất cho khách h*ng. Đây ch*nh l* cơ sở nền tảng để công ty xây dựng phương châm kinh doanh với mong muốn mang đến sự chuyên nghiệp, uy t*n, niềm tin cho khách h*ng.

Các dịch vụ ch*nh:

- Đăng tin quảng cáo mua bán nh* đất
- Đăng banner quảng cáo
- Đăng b*i PR quảng bá sản phẩm, dịch vụ bất động sản
- Tư vấn, mua bán bất động sản
- Môi giới bất động sản
- mua dat quảng ninh
- mua nha hạ long
- bán nh* quang ninh
- bán nh* ha long
Mọi thông tin đóng góp, quý khách vui lòng liên hệ

Địa chỉ : Nguyễn Văn Cừ - Hạ Long - Quảng NinhĐiện thoại : 0984.690.188Email :
  #10   Report Post  
Old November 28th 16, 10:04 AM
Banned
 
First recorded activity by ExcelBanter: Nov 2016
Posts: 9
Default

Website batdongsanquangninh.vn l* website h*ng đầu về quảng cáo, mua bán bất động sản tại Quảng Ninh, ch*nh thức đươc th*nh l*p v*o năm 2012. Lĩnh vực hoạt động ch*nh của công ty l* quảng cáo, tư vấn, môi giới, mua bán, cho thuê bất động sản.

Trải qua nhiều năm hoạt động chúng tôi đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để dần từng bước thay đổi được phương thức quảng cáo v* mua bán truyền thống của người dân th*nh phố giúp cho Người bán v* Người mua rễ d*ng thực hiện các giao dịch mua bán nh*, đất một cách minh bạch, nhanh chóng. Rút kinh nghiệm qua việc hoạt động nhiều năm và từ những ý kiến đóng góp của quý khách, trong thời gian tới chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nưa nhằm phát triển Website có thêm những t*nh năng ưu việt, quảng bá rộng khắp hơn nữa giúp cho các giao dịch được tiến h*nh một cách nhanh chóng.

Ra đời xuất phát từ trải nghiệm thực tế của ch*nh người sáng l*p ra Công ty với mong muốn giúp cho cộng đồng có được thông tin minh bạch mang lại giá trị lợi *ch tốt nhất cho khách h*ng. Đây ch*nh l* cơ sở nền tảng để công ty xây dựng phương châm kinh doanh với mong muốn mang đến sự chuyên nghiệp, uy t*n, niềm tin cho khách h*ng.

Các dịch vụ ch*nh:

- Đăng tin quảng cáo mua bán nh* đất
- Đăng banner quảng cáo
- Đăng b*i PR quảng bá sản phẩm, dịch vụ bất động sản
- Tư vấn, mua bán bất động sản
- Môi giới bất động sản
- mua đất quảng ninh
- bat dong san hạ long
- nha dat quang ninh
- mua dat ha long
Mọi thông tin đóng góp, quý khách vui lòng liên hệ

Địa chỉ : Nguyễn Văn Cừ - Hạ Long - Quảng NinhĐiện thoại : 0984.690.188Email :


Reply
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules

Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Insert text in column A and calculate the average from column B Sverre Excel Programming 4 April 24th 09 09:07 AM
Insert a text in Column A and calculate the average from column B Sverre Excel Programming 7 April 23rd 09 12:13 PM
insert a blank column between each column in a data file Holly Excel Discussion (Misc queries) 1 October 31st 07 08:04 PM
insert row / insert column command buttons fairgreen Excel Worksheet Functions 1 October 29th 07 03:41 PM
Macro - Insert&Label Column, if the labeled column doesn't exist Jeff[_43_] Excel Programming 1 December 15th 04 10:33 PM


All times are GMT +1. The time now is 10:38 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2004-2017 ExcelBanter.
The comments are property of their posters.
 

About Us

"It's about Microsoft Excel"

 

Copyright © 2017