Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1   Report Post  
Old April 19th 21, 04:05 AM
Member
 
First recorded activity by ExcelBanter: Mar 2021
Posts: 66
Default Các khối u thanh quản hiếm gặp

Khối u bệnh ung thư của thanh quản

Một khối u các bệnh ung thư của thanh quản có thể phát triển v* phá hủy các mô lân c*n. Nó Có thể lây lan (di căn) đến các cơ quan khác của khung hình. Loại bệnh ung thư thanh quản tầm thường nhất l* bệnh ung thư biểu mô các cấu trúc tế b*o vảy (SCC). Nó chiếm đến 95% các trường hợp bệnh ung thư thanh quản.

ung thư biểu mô tế b*o vảy

ung thư biểu mô các cấu trúc tế b*o vảy của thanh quản bắt đầu từ tế b*o phẳng, mỏng được tìm thấy trong biểu mô hoặc lớp bên trong lót thanh quản.

SCC được phân loại dựa v*o phần của thanh quản, nơi bệnh ung thư bước đầu:
  • ung thư biểu mô tuyến bắt đầu ở khu vực chứa dây thanh âm.
  • các bệnh ung thư biểu mô trên thanh mạc bắt đầu ở khu vực ph*a bên trên dây thanh âm.
  • các bệnh ung thư biểu mô dưới thanh môn bắt đầu ở khu vực dưới dây thanh âm.
ung thư thanh quản giai đoạn cuối

các tấm u thanh quản hiếm gặp

các tấm u ung thư tiếp sau đây của thanh quản rất *t.

các tấm khối u tuyến nước bọt nhỏ bắt đầu trong các cấu trúc tế b*o của những tuyến nước miếng nhỏ. Chúng l* những tuyến nhỏ dưới lớp niêm mạc của 1 số Quanh Vùng của thanh quản. một số loại khối u bao gồm ung thư biểu mô tuyến, các bệnh ung thư biểu mô nang tuyến v* các bệnh ung thư biểu mô mucoepidermoid. đọc thêm về Các khối u bệnh ung thư của những tuyến nước bọt .

Sarcoma bước đầu trong các tế b*o của mô link (sụn). nhiều loại sarcoma của thanh quản bao gồm tất cả sarcoma m*ng đệm v* sarcoma hoạt dịch. đọc thêm về một số loại sacôm mô mềm .

u ác thường bước đầu ở da nhưng có khả năng bước đầu trên mặt niêm mạc bên trong của khung hình, cả về trong thanh quản. b*i viết liên quan về khối u ác .

U lympho không Hodgkin ban đầu trong tế b*o lympho. các tế b*o bạch huyết l* 1 trong loại tế b*o máu trắng. Tìm hiểu thêm về u lympho không Hodgkin .

U ngo*i tủy l* một trong những loại đa u tủy v* bắt đầu trong các cấu trúc tế b*o huyết tương.Khối u ung thư của thanh quản

Một khối u bệnh ung thư của thanh quản rất có thể phát triển v* phá hủy các mô lân c*n. Nó Có thể truyền nhiễm (di căn) tới các cơ quan khác của khung hình. Loại ung thư thanh quản thông thường đặc biệt l* ung thư biểu mô tế b*o vảy (SCC). Nó chiếm tới 95% các điều kiện các bệnh ung thư thanh quản.

bệnh ung thư biểu mô các tế b*o vảy

các bệnh ung thư biểu mô các tế b*o vảy của thanh quản khởi đầu từ các cấu trúc tế b*o phẳng, mỏng được đưa ra trong biểu mô hoặc phần bên trong lót thanh quản.

SCC được phân loại xác định v*o phần của thanh quản, nơi các bệnh ung thư bắt đầu:
  • ung thư biểu mô tuyến bắt đầu ở địa chỉ chứa dây thanh âm.
  • các bệnh ung thư biểu mô trên thanh mạc ban đầu ở khu vực ph*a trên dây thanh âm.
  • bệnh ung thư biểu mô dưới thanh môn bắt đầu ở khu vực dưới dây thanh âm.


các tấm u thanh quản hiếm gặp

các tấm khối u bệnh ung thư sau đây của thanh quản rất *t.

các tấm u tuyến nước bọt nhỏ ban đầu trong tế b*o của tuyến nước bọt nhỏ. Chúng l* những tuyến nhỏ dưới lớp niêm mạc của một số khu vực của thanh quản. nhiều loại khối u bao gồm bệnh ung thư biểu mô tuyến, các bệnh ung thư biểu mô nang tuyến v* các bệnh ung thư biểu mô mucoepidermoid. xem thêm về các tấm u các bệnh ung thư của những tuyến nước bọt .

Sarcoma ban đầu trong các cấu trúc tế b*o của mô liên kết (sụn). một số loại sarcoma của thanh quản bao gồm sarcoma m*ng đệm v* sarcoma hoạt dịch. Tìm hiểu thêm về nhiều loại sacôm mô mềm .

U ác t*nh thường bước đầu ở da nhưng có thể ban đầu trên bề mặt niêm mạc bên ph*a trong của cơ thể, bao gồm cả trong thanh quản. Tìm hiểu thêm về khối u ác t*nh .

U lympho không Hodgkin bắt đầu trong tế b*o lympho. các cấu trúc tế b*o bạch huyết l* một trong những loại các cấu trúc tế b*o máu trắng. b*i viết liên quan về u lympho không Hodgkin .

U ngo*i tủy l* 1 trong những loại đa u tủy v* ban đầu trong các cấu trúc tế b*o huyết tương. Tìm hiểu thêm về loại đa u tủy .

Reply
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules

Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dấu hiệu ung thư thanh quản bạn cần biết camnangungthu Excel Discussion (Misc queries) 0 April 16th 21 09:45 AM
Các triệu chứng của bệnh ung thư thanh quản l* gì? camnangungthu New Users to Excel 0 April 16th 21 09:20 AM
Những điều cần biết về ung thư thanh quản camnangungthu Excel Discussion (Misc queries) 0 April 15th 21 05:08 AM
xả kho khuyến mi thanh l cc loại ipad gi cực sốc hp360vn About this forum 0 June 18th 15 04:13 AM


All times are GMT +1. The time now is 05:31 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2004-2022 ExcelBanter.
The comments are property of their posters.
 

About Us

"It's about Microsoft Excel"

 

Copyright © 2017