ExcelBanter

ExcelBanter (https://www.excelbanter.com/)
-   Setting up and Configuration of Excel (https://www.excelbanter.com/setting-up-configuration-excel/)
-   -   Các khối u thanh quản hiếm gặp (https://www.excelbanter.com/setting-up-configuration-excel/455115-c%C3%A1c-kh%E1%BB%91i-u-thanh-qu%E1%BA%A3n-hi%E1%BA%BFm-g%E1%BA%B7p.html)

camnangungthu April 19th 21 04:05 AM

Các khối u thanh quản hiếm gặp
 
Khối u bệnh ung thư của thanh quản

Một khối u các bệnh ung thư của thanh quản có thể phát triển v* phá hủy các mô lân c*n. Nó Có thể lây lan (di căn) đến các cơ quan khác của khung hình. Loại bệnh ung thư thanh quản tầm thường nhất l* bệnh ung thư biểu mô các cấu trúc tế b*o vảy (SCC). Nó chiếm đến 95% các trường hợp bệnh ung thư thanh quản.

ung thư biểu mô tế b*o vảy

ung thư biểu mô các cấu trúc tế b*o vảy của thanh quản bắt đầu từ tế b*o phẳng, mỏng được tìm thấy trong biểu mô hoặc lớp bên trong lót thanh quản.

SCC được phân loại dựa v*o phần của thanh quản, nơi bệnh ung thư bước đầu:
  • ung thư biểu mô tuyến bắt đầu ở khu vực chứa dây thanh âm.
  • các bệnh ung thư biểu mô trên thanh mạc bắt đầu ở khu vực ph*a bên trên dây thanh âm.
  • các bệnh ung thư biểu mô dưới thanh môn bắt đầu ở khu vực dưới dây thanh âm.
ung thư thanh quản giai đoạn cuối

các tấm u thanh quản hiếm gặp

các tấm u ung thư tiếp sau đây của thanh quản rất *t.

các tấm khối u tuyến nước bọt nhỏ bắt đầu trong các cấu trúc tế b*o của những tuyến nước miếng nhỏ. Chúng l* những tuyến nhỏ dưới lớp niêm mạc của 1 số Quanh Vùng của thanh quản. một số loại khối u bao gồm ung thư biểu mô tuyến, các bệnh ung thư biểu mô nang tuyến v* các bệnh ung thư biểu mô mucoepidermoid. đọc thêm về Các khối u bệnh ung thư của những tuyến nước bọt .

Sarcoma bước đầu trong các tế b*o của mô link (sụn). nhiều loại sarcoma của thanh quản bao gồm tất cả sarcoma m*ng đệm v* sarcoma hoạt dịch. đọc thêm về một số loại sacôm mô mềm .

u ác thường bước đầu ở da nhưng có khả năng bước đầu trên mặt niêm mạc bên trong của khung hình, cả về trong thanh quản. b*i viết liên quan về khối u ác .

U lympho không Hodgkin ban đầu trong tế b*o lympho. các tế b*o bạch huyết l* 1 trong loại tế b*o máu trắng. Tìm hiểu thêm về u lympho không Hodgkin .

U ngo*i tủy l* một trong những loại đa u tủy v* bắt đầu trong các cấu trúc tế b*o huyết tương.Khối u ung thư của thanh quản

Một khối u bệnh ung thư của thanh quản rất có thể phát triển v* phá hủy các mô lân c*n. Nó Có thể truyền nhiễm (di căn) tới các cơ quan khác của khung hình. Loại ung thư thanh quản thông thường đặc biệt l* ung thư biểu mô tế b*o vảy (SCC). Nó chiếm tới 95% các điều kiện các bệnh ung thư thanh quản.

bệnh ung thư biểu mô các tế b*o vảy

các bệnh ung thư biểu mô các tế b*o vảy của thanh quản khởi đầu từ các cấu trúc tế b*o phẳng, mỏng được đưa ra trong biểu mô hoặc phần bên trong lót thanh quản.

SCC được phân loại xác định v*o phần của thanh quản, nơi các bệnh ung thư bắt đầu:
  • ung thư biểu mô tuyến bắt đầu ở địa chỉ chứa dây thanh âm.
  • các bệnh ung thư biểu mô trên thanh mạc ban đầu ở khu vực ph*a trên dây thanh âm.
  • bệnh ung thư biểu mô dưới thanh môn bắt đầu ở khu vực dưới dây thanh âm.


các tấm u thanh quản hiếm gặp

các tấm khối u bệnh ung thư sau đây của thanh quản rất *t.

các tấm u tuyến nước bọt nhỏ ban đầu trong tế b*o của tuyến nước bọt nhỏ. Chúng l* những tuyến nhỏ dưới lớp niêm mạc của một số khu vực của thanh quản. nhiều loại khối u bao gồm bệnh ung thư biểu mô tuyến, các bệnh ung thư biểu mô nang tuyến v* các bệnh ung thư biểu mô mucoepidermoid. xem thêm về các tấm u các bệnh ung thư của những tuyến nước bọt .

Sarcoma ban đầu trong các cấu trúc tế b*o của mô liên kết (sụn). một số loại sarcoma của thanh quản bao gồm sarcoma m*ng đệm v* sarcoma hoạt dịch. Tìm hiểu thêm về nhiều loại sacôm mô mềm .

U ác t*nh thường bước đầu ở da nhưng có thể ban đầu trên bề mặt niêm mạc bên ph*a trong của cơ thể, bao gồm cả trong thanh quản. Tìm hiểu thêm về khối u ác t*nh .

U lympho không Hodgkin bắt đầu trong tế b*o lympho. các cấu trúc tế b*o bạch huyết l* một trong những loại các cấu trúc tế b*o máu trắng. b*i viết liên quan về u lympho không Hodgkin .

U ngo*i tủy l* 1 trong những loại đa u tủy v* ban đầu trong các cấu trúc tế b*o huyết tương. Tìm hiểu thêm về loại đa u tủy .


All times are GMT +1. The time now is 04:09 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
ExcelBanter.com