ExcelBanter

ExcelBanter (https://www.excelbanter.com/)
-   Links and Linking in Excel (https://www.excelbanter.com/links-linking-excel/)
-   -   Nghiên cứu Endoxifen trong Ung thư Buồng trứng (https://www.excelbanter.com/links-linking-excel/455118-nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-endoxifen-trong-ung-th%C6%B0-bu%E1%BB%93ng-tr%E1%BB%A9ng.html)

camnangungthu April 20th 21 03:59 AM

Nghiên cứu Endoxifen trong Ung thư Buồng trứng
 
Một bệnh nhân bị ung thư buồng trứng đã bắt đầu điều trị bằng endoxifen đường uống, một chất chuyển hóa có hoạt t*nh của tamoxifen.

Tamoxifen l* một loại thuốc được FDA chấp thu*n để điều trị ung thư buồng trứng v* ung thư vú. Để hoạt động, tamoxifen phải được gan phân hủy th*nh các hợp chất hoạt động được gọi l* chất chuyển hóa. Chất chuyển hóa có hoạt t*nh cao nhất l* endoxifen. Các nghiên cứu lâm s*ng của bên thứ ba đã phát hiện ra rằng việc s* dụng Z-endoxifen dẫn đến hoạt động kháng u v* kháng dị ứng mạnh mẽ ở các khối u vú nhạy cảm với nội tiết v* kháng letrozole khi so sánh với đơn trị liệu bằng tamoxifen v* chất ức chế aromatase.

Cho đến nay, 5 nghiên cứu lâm s*ng về endoxifen đã được ho*n th*nh, mở rộng khả năng tiếp c*n một nghiên cứu về một bệnh nhân ung thư vú nữ đã dùng endoxifen đường uống trong hơn 2 năm m* không bị tái phát cho đến nay.

Bệnh nhân cũng đã được kiểm tra bộ gen. Sự phát triển trong phòng th* nghiệm cho thấy sự kết hợp thuốc tối ưu để đáp ứng khối u l* endoxifen v* alpelisib (Piqray). Alpelisib đã được FDA phê duyệt v*o năm 2019 để s* dụng kết hợp với liệu pháp nội tiết tối ưu để điều trị cho phụ nữ sau mãn kinh v* y tế, với PIK3CA âm t*nh với HER2, ung thư vú tiến triển hoặc di căn sau khi tiến triển hoặc sau một chế độ nội tiết .

Endoxifen đã cho thấy những hứa hẹn về mặt lâm s*ng trong bệnh ung thư vú. Một nghiên cứu giai đoạn 2 về endoxifen đã bị tạm dừng sớm do kết quả về cơ bản l* t*ch cực . 2 Trong quá trình nghiên cứu, 7 bệnh nhân bị ung thư vú xâm lấn ER + v* HER2- giai đoạn 1 hoặc 2 mới được chẩn đoán cần phẫu thu*t cắt bỏ vú hoặc cắt bỏ khối u đã được uống endoxifen trong *t nhất 14 ng*y kể từ thời điểm chẩn đoán đến ng*y phẫu thu*t.

Mục đ*ch ch*nh của nghiên cứu l* xác định xem việc s* dụng Endoxifen đường uống có l*m giảm hoạt động của khối u như được đo bằng Ki-67 hay không. Điểm cuối phụ bao gồm t*nh an to*n v* khả năng dung nạp. Ki-67, một phép đo tiêu chuẩn về sự gia tăng tế b*o ung thư vú l* một dấu hiệu sinh học quan trọng đối với các nh* cung cấp dịch vụ chăm sóc v* bệnh nhân vì Ki-67 thấp có liên quan đến nguy cơ t* vong do ung thư vú thấp hơn.

Kết quả tạm thời của nghiên cứu cho thấy rằng Ki-67 được báo cáo bởi hơn 50% ở mỗi bệnh nhân góa bụa về cơ hội giữa sinh thiết v* phẫu thu*t. Con số n*y giảm tổng thể l* 74%. Sau khi điều trị, tất cả bệnh nhân đều có Ki-67 dưới 25. Không có vấn đề về an to*n hoặc dung nạp được báo cáo. Điều n*y bao gồm các triệu chứng v*n mạch thường liên quan đến tamoxifen như bốc hỏa v* đổ mồ hôi ban đêm.

“Bệnh nhân gần đây đã trải qua xét nghiệm di truyền phân t* chức năng bằng cách s* dụng các mẫu cấy ghép organoid khối u 3D được nuôi cấy trong phòng th* nghiệm từ khối u của bệnh nhân để giúp xác định các liệu pháp điều trị tiềm năng. Th* nghiệm n*y cho thấy sự kết hợp giữa endoxifen v* alpelisib tạo ra phản ứng đặc biệt với khối u. Chúng tôi sẽ theo dõi sự tiến triển của bệnh nhân n*y v* xem xét các nghiên cứu lâm s*ng bổ sung trên bệnh nhân ung thư buồng trứng ”.


All times are GMT +1. The time now is 07:41 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
ExcelBanter.com