Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #11   Report Post  
Old April 11th 17, 11:02 PM posted to microsoft.public.excel.programming
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Apr 2017
Posts: 3
Default Call subroutine based on combination of Option buttons (two groups)

On Sunday, April 9, 2017 at 1:44:49 PM UTC-6, Robert Logan wrote:
Goal: Calculate average precipitation based on Month and Year.
Worksheets: "2016" and "2017"
Option Buttons: OptionButton1, OptionButton2, OptionButton3, OptionButton4,
Form: UserForm1

I have two groups of Option buttons on UserForm1 -- one group under "Month" (Frame1) and one group under "Year (Frame2).

I'd like to call a subroutine based on the combination of buttons selected.

For example, if a user selects January and selects 2016 (and then clicks "OK"), subroutine "January2016" is called. From there, I'd like to 1) activate sheet "2016" and 2) calculate the average precipitation for January and 3) put the value in the appropriate cell, in this case cell C9. Same for January 2017, etc.

Here's what "Form1" looks like. (The zeros are option buttons.)

Month Year [OK]
O January O 2016 [Cancel]
O February O 2017

Here's what the sheet, "2016" looks like. (Sheet "2017" is similar.)
-A- -B- -C-
1 Month Date Precip
2 Jan 01/01/17 5
3 Jan 01/15/17 10
4 Jan 01/31/17 15
5 Feb 02/01/17 20
6 Feb 02/15/17 30
7 Feb 02/28/17 40
8 ===============================
9 Jan AvgPrecip _____
10 Feb AvgPrecip _____

Here's my code. (It works so far but I haven't figured out how to go to the appropriate sheet and calculate the average rainfall.)

Sub CommandButton1_Click()
If Me.OptionButton1.Value = True And Me.OptionButton3.Value = True Then Call January2016

If Me.OptionButton1.Value = True And Me.OptionButton4.Value = True Then Call January2017

If Me.OptionButton2.Value = True And Me.OptionButton3.Value = True Then Call February2016

If Me.OptionButton2.Value = True And Me.OptionButton4.Value = True Then Call February2017
End Sub

Sub CommandButton2_Click()
Unload UserForm1
End Sub

Sub January2016()
MsgBox "January 2016"
' Go to Sheet 2016 and calculate average precipitation for January
End Sub

Sub January2017()
MsgBox "January 2017"
' Go to Sheet 2017 and calculate average precipitation for January
End Sub

Sub February2016()
MsgBox "February 2016"
' Go to Sheet 2017 and calculate average precipitation for January
End Sub

Sub February2017()
MsgBox "February 2017"
' Go to Sheet 2017 and calculate average precipitation for February
End Sub

Sub ClearOptionButtons()
UserForm1.OptionButton1.Value = False
UserForm1.OptionButton2.Value = False
UserForm1.OptionButton3.Value = False
UserForm1.OptionButton4.Value = False
End Sub


GS -
I will try your code over the next several days because I'm slammed with meetings. I think your last suggestion(s) address my original design goal. Thank you so much! I appreciate it. I'll get back to you...

  #12   Report Post  
Old April 11th 17, 11:04 PM posted to microsoft.public.excel.programming
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Apr 2015
Posts: 823
Default Call subroutine based on combination of Option buttons (two groups)

GS -
I will try your code over the next several days because I'm slammed with
meetings. I think your last suggestion(s) address my original design goal.
Thank you so much! I appreciate it. I'll get back to you...


You're welcome, and good luck!

--
Garry

Free usenet access at http://www.eternal-september.org
Classic VB Users Regroup!
comp.lang.basic.visual.misc
microsoft.public.vb.general.discussion
  #13   Report Post  
Old April 12th 17, 04:45 PM
Junior Member
 
First recorded activity by ExcelBanter: Feb 2017
Posts: 3
Default

Cái n*y có vẻ HOT đây
http://notepad.vn/share/ongaune11
  #14   Report Post  
Old April 12th 17, 07:10 PM
Banned
 
First recorded activity by ExcelBanter: Apr 2017
Posts: 20
Default

Tất cả những th*nh viên dưới 18 tuổi (hoặc được xem l* trẻ vị th*nh niên tại nơi bạn cư trú) tham gia cá cược l* h*nh vi bất hợp pháp tại K8vn . Bất kỳ th*nh viên n*o dưới 18 tuổi không được mở t*i khoản hay cược tại trang web. Nếu Casino K8 phát hiện bất kỳ h*nh vi vi phạm quy định n*y của khách h*ng , bộ ph*n liên quan sẽ tiến h*nh đóng t*i khoản cá cược đó.
Về cá cược tại K8vn
trang K8vn chỉ l* một cách để giải tr*, xin quý khách không nên nghiện, dẫn đến tiêu cực. Giải tr* K8 chịu trách nhiệm với khách h*ng cung cấp giải tr* tốt nhất trong môi trường tốt nhất, hy vọng quý khách ổn định tâm lý tránh ham mê cờ bạc v* ảnh hưởng đến sự nghiệp v* gia đình của riêng mình, th*m ch* ảnh hưởng đến người thân trong gia đình.

Casino K8 lưu ý tới tất cả người chơi:
Bất kỳ sự vi phạm n*o của các t*i khoản, sau khi kiểm tra Casino K8 có quyền đóng các t*i khoản cá cược nêu trên.
Casino K8 lưu ý tới tất cả người chơi:
Casino K8 luôn mong muốn nâng cao chất lượng v* đem đến nhiều chương trình giải tr* có chất lượng cao d*nh cho th*nh viên. Mục đ*ch của sự thiết l*p n*y l* vì chúng tôi muốn mang đến sự đảm bảo, an to*n, công bằng của các trò chơi m* chúng tôi cung cấp. Chúng tôi mong muốn th*nh viên d*nh *t thời gian trả lời câu hỏi dưới đây để biết thông tin về chơi có trách nhiệm:
1.Bạn đang cảm thấy buồn chán nên tham gia chơi cá cược?
2. Sau khi bạn ho*n th*nh cược, bạn có cảm thấy tiền đã bị mất đi không hoặc tiếp tục cược c*ng sớm c*ng tốt?
3.Bạn sẽ cược liên tục cho tới khi bạn hết tiền?
4. Bạn sẽ nói dối th*m ch* ăn cắp tiền để đánh bạc?
5. Bạn đã cố tình che dấu thời gian v* tiền bạn để chi tiêu trong cờ bạc?
6. Bạn có đồng ý chi trả tiền cược cho các lĩnh vực khác?
7. Bạn đã mất đi niềm vui đối với người thân, bạn bè th*m ch* l* sở th*ch?
8. Giả s* số dư trong t*i khoản game của bạn đã cược hết không còn tiền, bạn có muốn đánh nhanh thắng nhanh lấy lại những gì đã mất?
Nếu hầu hết các lựa chọn câu trả lời của bạn l* “Có”, bạn có thể đã bị nghiện cờ bạc, chúng tôi khuyên bạn nên:
• Nên xem cá cược l* một thú tiêu khiển
• Hạn chế sự mất mát một cách liên tục
• Chơi game có sự hiểu biết riêng của mình
• Sắp xếp thời gian một cách hợp lý
Bạn có thể đăng nh*p v*o địa chỉ www.gamcare.org.uk để tìm hiểu nhiều thông tin hơn cề cách thức sắp sếp thời gian một cách hợp lý khi tham gia cược.
Tự cô l*p:
Đối với một số khách h*ng muốn tạm ngưng đánh bạc một thời gian, chúng tôi sẽ cung cấp t*nh năng n*y cho bạn, bạn có thể tạm đóng t*i khoản từ 6 tháng tới 5 năm. Vui lòng click v*o trang web “Liên hệ chúng tôi “, bộ ph*n Chat trực tuyến của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin cần thiết.
Khuyến cáo không mở nhiều t*i khoản, tên biệt danh v* lạm dụng m*t khẩu .
Giám sát của phụ huynh:
Có rất nhiều phụ huynh v* người giám hộ yêu cầu trang web tiến h*nh bãi bỏ, chúng tôi giới thiệu các trang web sau đây:
• Phần mềm bảo vệ trẻ em tránh xa các trang web không phù hợp: www.netnanny.com
• Cho phép phụ huynh c*i đặt trang web cách ly: www.cybersitter.com
  #15   Report Post  
Old April 12th 17, 08:11 PM
Banned
 
First recorded activity by ExcelBanter: Apr 2017
Posts: 20
Default

Tất cả những th*nh viên dưới 18 tuổi (hoặc được xem l* trẻ vị th*nh niên tại nơi bạn cư trú) tham gia cá cược l* h*nh vi bất hợp pháp tại K8vn . Bất kỳ th*nh viên n*o dưới 18 tuổi không được mở t*i khoản hay cược tại trang web. Nếu Casino K8 phát hiện bất kỳ h*nh vi vi phạm quy định n*y của khách h*ng , bộ ph*n liên quan sẽ tiến h*nh đóng t*i khoản cá cược đó.
Về cá cược tại K8vn
trang K8vn chỉ l* một cách để giải tr*, xin quý khách không nên nghiện, dẫn đến tiêu cực. Giải tr* K8 chịu trách nhiệm với khách h*ng cung cấp giải tr* tốt nhất trong môi trường tốt nhất, hy vọng quý khách ổn định tâm lý tránh ham mê cờ bạc v* ảnh hưởng đến sự nghiệp v* gia đình của riêng mình, th*m ch* ảnh hưởng đến người thân trong gia đình.

Casino K8 lưu ý tới tất cả người chơi:
Bất kỳ sự vi phạm n*o của các t*i khoản, sau khi kiểm tra Casino K8 có quyền đóng các t*i khoản cá cược nêu trên.
Casino K8 lưu ý tới tất cả người chơi:
Casino K8 luôn mong muốn nâng cao chất lượng v* đem đến nhiều chương trình giải tr* có chất lượng cao d*nh cho th*nh viên. Mục đ*ch của sự thiết l*p n*y l* vì chúng tôi muốn mang đến sự đảm bảo, an to*n, công bằng của các trò chơi m* chúng tôi cung cấp. Chúng tôi mong muốn th*nh viên d*nh *t thời gian trả lời câu hỏi dưới đây để biết thông tin về chơi có trách nhiệm:
1.Bạn đang cảm thấy buồn chán nên tham gia chơi cá cược?
2. Sau khi bạn ho*n th*nh cược, bạn có cảm thấy tiền đã bị mất đi không hoặc tiếp tục cược c*ng sớm c*ng tốt?
3.Bạn sẽ cược liên tục cho tới khi bạn hết tiền?
4. Bạn sẽ nói dối th*m ch* ăn cắp tiền để đánh bạc?
5. Bạn đã cố tình che dấu thời gian v* tiền bạn để chi tiêu trong cờ bạc?
6. Bạn có đồng ý chi trả tiền cược cho các lĩnh vực khác?
7. Bạn đã mất đi niềm vui đối với người thân, bạn bè th*m ch* l* sở th*ch?
8. Giả s* số dư trong t*i khoản game của bạn đã cược hết không còn tiền, bạn có muốn đánh nhanh thắng nhanh lấy lại những gì đã mất?
Nếu hầu hết các lựa chọn câu trả lời của bạn l* “Có”, bạn có thể đã bị nghiện cờ bạc, chúng tôi khuyên bạn nên:
• Nên xem cá cược l* một thú tiêu khiển
• Hạn chế sự mất mát một cách liên tục
• Chơi game có sự hiểu biết riêng của mình
• Sắp xếp thời gian một cách hợp lý
Bạn có thể đăng nh*p v*o địa chỉ www.gamcare.org.uk để tìm hiểu nhiều thông tin hơn cề cách thức sắp sếp thời gian một cách hợp lý khi tham gia cược.
Tự cô l*p:
Đối với một số khách h*ng muốn tạm ngưng đánh bạc một thời gian, chúng tôi sẽ cung cấp t*nh năng n*y cho bạn, bạn có thể tạm đóng t*i khoản từ 6 tháng tới 5 năm. Vui lòng click v*o trang web “Liên hệ chúng tôi “, bộ ph*n Chat trực tuyến của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin cần thiết.
Khuyến cáo không mở nhiều t*i khoản, tên biệt danh v* lạm dụng m*t khẩu .
Giám sát của phụ huynh:
Có rất nhiều phụ huynh v* người giám hộ yêu cầu trang web tiến h*nh bãi bỏ, chúng tôi giới thiệu các trang web sau đây:
• Phần mềm bảo vệ trẻ em tránh xa các trang web không phù hợp: www.netnanny.com
• Cho phép phụ huynh c*i đặt trang web cách ly: www.cybersitter.com


Reply
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules

Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Option buttons in two levels groups Jac Tremblay[_4_] Excel Programming 1 October 9th 08 04:38 AM
Accessing groups of option buttons Brotherwarren Excel Programming 4 February 17th 08 09:31 PM
Groups in Option buttons Greg B[_12_] Excel Programming 15 January 24th 08 07:09 PM
Two Groups of Option Buttons on Worksheet Jim May Excel Discussion (Misc queries) 0 June 24th 06 09:34 PM
Option Buttons - groups Ciara Excel Discussion (Misc queries) 4 May 18th 05 05:41 PM


All times are GMT +1. The time now is 04:19 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2004-2018 ExcelBanter.
The comments are property of their posters.
 

About Us

"It's about Microsoft Excel"

 

Copyright © 2017