Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #21   Report Post  
Old April 10th 17, 03:41 PM
Banned
 
First recorded activity by ExcelBanter: Apr 2017
Posts: 20
Default

Quote:
Originally Posted by nicktruman View Post
Hi, I am hoping someone can help me please.. I have a spreadsheet that is linked to a survey being hosted on our website. The survey is about internet safety and one of the questions it ask is what is your ISP? However it seems that not everyone here in Bahrain knows this and their entries are not valid. However we trap the IP addess in the survey results and these are pulled into the spreadsheet along with all the survey answers. column a col b col c col d IP Address Sex Age Nationality etc.. 193.188.105.25 M 32 Bahraini etc.. 84.235.101.66 M 33 Lebanese 83.136.59.145 F 28 Bahraini I want to find a way of converting the IP Address into an ISP name or at least the hostname. Can anyone help? Cheers in advance Nick --- frmsrcurl: http://msgroups.net/microsoft.public.excel.programming/
Cảm ơn bạn vì b*i viết rất bổ *ch v* thú vị

  #22   Report Post  
Old April 11th 17, 08:23 PM posted to microsoft.public.excel.programming
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Apr 2017
Posts: 4
Default IP address to Hostname in Excel

Sorry - I should have pointed out that the "CopyMemory" problem occurs on both 32 and 64 bit Office IF running on 64-bit Windows. I'm familiar with the PtrSafe construct but I've tried adjusting the data types (LongPtr, LongLong, etc) without success. I also emailed Randy who said he'd never tried to make it work on 64-bit OS. Another source said that anything using winsock32.dll on 64 bit OS won't work reliably, but I don't know if that is true. You can get a Name from an IP using WMI but if the remote computer isn't listening on WMI the code waits a long-time before giving up, which is no good if its along list of computers, and they may not all be running Windows!
  #23   Report Post  
Old April 11th 17, 10:36 PM
Banned
 
First recorded activity by ExcelBanter: Apr 2017
Posts: 20
Default

Tất cả những th*nh viên dưới 18 tuổi (hoặc được xem l* trẻ vị th*nh niên tại nơi bạn cư trú) tham gia cá cược l* h*nh vi bất hợp pháp tại K8vn . Bất kỳ th*nh viên n*o dưới 18 tuổi không được mở t*i khoản hay cược tại trang web. Nếu Casino K8 phát hiện bất kỳ h*nh vi vi phạm quy định n*y của khách h*ng , bộ ph*n liên quan sẽ tiến h*nh đóng t*i khoản cá cược đó.
Về cá cược tại K8vn
trang K8vn chỉ l* một cách để giải tr*, xin quý khách không nên nghiện, dẫn đến tiêu cực. Giải tr* K8 chịu trách nhiệm với khách h*ng cung cấp giải tr* tốt nhất trong môi trường tốt nhất, hy vọng quý khách ổn định tâm lý tránh ham mê cờ bạc v* ảnh hưởng đến sự nghiệp v* gia đình của riêng mình, th*m ch* ảnh hưởng đến người thân trong gia đình.

Casino K8 lưu ý tới tất cả người chơi:
Bất kỳ sự vi phạm n*o của các t*i khoản, sau khi kiểm tra Casino K8 có quyền đóng các t*i khoản cá cược nêu trên.
Casino K8 lưu ý tới tất cả người chơi:
Casino K8 luôn mong muốn nâng cao chất lượng v* đem đến nhiều chương trình giải tr* có chất lượng cao d*nh cho th*nh viên. Mục đ*ch của sự thiết l*p n*y l* vì chúng tôi muốn mang đến sự đảm bảo, an to*n, công bằng của các trò chơi m* chúng tôi cung cấp. Chúng tôi mong muốn th*nh viên d*nh *t thời gian trả lời câu hỏi dưới đây để biết thông tin về chơi có trách nhiệm:
1.Bạn đang cảm thấy buồn chán nên tham gia chơi cá cược?
2. Sau khi bạn ho*n th*nh cược, bạn có cảm thấy tiền đã bị mất đi không hoặc tiếp tục cược c*ng sớm c*ng tốt?
3.Bạn sẽ cược liên tục cho tới khi bạn hết tiền?
4. Bạn sẽ nói dối th*m ch* ăn cắp tiền để đánh bạc?
5. Bạn đã cố tình che dấu thời gian v* tiền bạn để chi tiêu trong cờ bạc?
6. Bạn có đồng ý chi trả tiền cược cho các lĩnh vực khác?
7. Bạn đã mất đi niềm vui đối với người thân, bạn bè th*m ch* l* sở th*ch?
8. Giả s* số dư trong t*i khoản game của bạn đã cược hết không còn tiền, bạn có muốn đánh nhanh thắng nhanh lấy lại những gì đã mất?
Nếu hầu hết các lựa chọn câu trả lời của bạn l* “Có”, bạn có thể đã bị nghiện cờ bạc, chúng tôi khuyên bạn nên:
• Nên xem cá cược l* một thú tiêu khiển
• Hạn chế sự mất mát một cách liên tục
• Chơi game có sự hiểu biết riêng của mình
• Sắp xếp thời gian một cách hợp lý
Bạn có thể đăng nh*p v*o địa chỉ www.gamcare.org.uk để tìm hiểu nhiều thông tin hơn cề cách thức sắp sếp thời gian một cách hợp lý khi tham gia cược.
Tự cô l*p:
Đối với một số khách h*ng muốn tạm ngưng đánh bạc một thời gian, chúng tôi sẽ cung cấp t*nh năng n*y cho bạn, bạn có thể tạm đóng t*i khoản từ 6 tháng tới 5 năm. Vui lòng click v*o trang web “Liên hệ chúng tôi “, bộ ph*n Chat trực tuyến của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin cần thiết.
Khuyến cáo không mở nhiều t*i khoản, tên biệt danh v* lạm dụng m*t khẩu .
Giám sát của phụ huynh:
Có rất nhiều phụ huynh v* người giám hộ yêu cầu trang web tiến h*nh bãi bỏ, chúng tôi giới thiệu các trang web sau đây:
• Phần mềm bảo vệ trẻ em tránh xa các trang web không phù hợp: www.netnanny.com
• Cho phép phụ huynh c*i đặt trang web cách ly: www.cybersitter.com
  #24   Report Post  
Old April 12th 17, 08:55 AM posted to microsoft.public.excel.programming
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Apr 2014
Posts: 162
Default IP address to Hostname in Excel


wrote in message
...
Sorry - I should have pointed out that the "CopyMemory" problem occurs on
both 32 and 64 bit Office IF running on 64-bit Windows. I'm familiar with
the PtrSafe construct but I've tried adjusting the data types (LongPtr,
LongLong, etc) without success. I also emailed Randy who said he'd never
tried to make it work on 64-bit OS. Another source said that anything using
winsock32.dll on 64 bit OS won't work reliably, but I don't know if that is
true. You can get a Name from an IP using WMI but if the remote computer
isn't listening on WMI the code waits a long-time before giving up, which is
no good if its along list of computers, and they may not all be running
Windows!

I can only reiterate Randy's original works fine for me in Win10 + Excel64
the with the usual adaptations for the APIs. Without knowing what you've
changed hard to suggest why yours crashes.

All the APIs should be declared with PtrSafe.
The gethostbyaddr function should return a LongPtr and its hAddr argument
should be a LongPtr

In Randy's GetHostNameFromIP function ptrHosent and hAddress should be
LongPtr

If you need to cater for Office 2007 or earlier you'll need to include the
differences for both APIs and declared variables (in your own functions)
under
#IfVBA7
ptrSafe LongPtr version..
#Else
original code.
#End If

In passing don't declare as LongLong unless you're coding exclusively for
Office64 or under #Win64.Under VBA7 LongPtr is a Long in x32 and a LongLong
in x64.

Another tip, look for arguments in APIs starting with h (or hwnd) or include
ptr. Handles and pointers are LongPtr (ie LongLong in x64) and variables
that pass or return such values should be declared as LongPtr. APIs that
return similar will return a LongPtr, and should be returned to
appropriately declared variables.

Head your module Option Explicit and do Debug / compile in both x32 and x64

In 32 bit Office Randy's original should work fine as-is even in 64bit
Windows. Make sure you copy it directly from his site. All you need to do is
change the two text-box references to strings.

Peter T


  #25   Report Post  
Old April 12th 17, 04:47 PM
Junior Member
 
First recorded activity by ExcelBanter: Feb 2017
Posts: 3
Default

Cho nát luôn
http://notepad.vn/share/weerizr23


  #26   Report Post  
Old April 12th 17, 07:52 PM posted to microsoft.public.excel.programming
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Apr 2017
Posts: 4
Default IP address to Hostname in Excel

Hi Peter - yep - that works - brilliant. I'm indebted to you sir! Many thanks indeed
  #27   Report Post  
Old April 12th 17, 08:27 PM posted to microsoft.public.excel.programming
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Apr 2017
Posts: 1
Default IP address to Hostname in Excel

I also emailed Randy who said he'd never tried to make it work on 64-bit OS.Actually, I said I did not have a box with Office 64 installed; I do have 64 bit win10 and your code / my code worked perfectly in Excel 32-bit. I could not test it in Excel 64 bit. HTH.

Randy
  #28   Report Post  
Old April 13th 17, 09:44 AM posted to microsoft.public.excel.programming
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Apr 2014
Posts: 162
Default IP address to Hostname in Excel

wrote in message
Hi Peter - yep - that works - brilliant. I'm indebted to you sir! Many
thanks indeed


I'm glad you got it working and thanks for the feedback, However any thanks
should really be addressed to Randy B for his amazing resource

Peter T
  #29   Report Post  
Old April 14th 17, 12:39 AM posted to microsoft.public.excel.programming
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Apr 2017
Posts: 4
Default IP address to Hostname in Excel

Agreed - thanks Randy and apologies for the confusion re Windows/Office versions

Simon
  #30   Report Post  
Old November 10th 20, 02:45 PM posted to microsoft.public.excel.programming
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Nov 2020
Posts: 7
Default IP address to Hostname in Excel

On Friday, April 14, 2017 at 12:39:40 AM UTC+1, wrote:
Agreed - thanks Randy and apologies for the confusion re Windows/Office versions

Simon


Dear all,
At work, I've inherited the file that's using Randy Birch's code from he http://vbnet.mvps.org/index.html?cod...byhostname.htm.
Recently, all machines have been up-dated to Office 64 bit and the code stopped working.
I've tried everything from Peter T suggestions above, but, still, as soon as the code gets to line: CopyMemory ptrName, ByVal ptrName, 4, Excel crashes.
I feel particularly stupid, as it looks that some people in this conversation have actually managed to adjust original code to 64 bit, following Peter T's advice.
Any help will be greatly appreciated!

Andrey G


Reply
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules

Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Hostname from IP address NickT Excel Worksheet Functions 1 April 9th 10 02:31 PM
How do I avoid excel change absolute address to relative address Miguel Excel Discussion (Misc queries) 3 May 10th 07 11:18 PM
Converting list of IP Addresses to list of Hostname M. Eteum Excel Worksheet Functions 0 March 23rd 06 06:16 PM
Get IP address for a remote computer based on its hostname stabilo Excel Programming 1 February 14th 06 07:08 PM
LINKING Address cells from an EXCEL spreadsheet to fill MapQuest Address Info Duane S. Meyer Excel Programming 0 August 30th 03 12:16 AM


All times are GMT +1. The time now is 10:53 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2004-2021 ExcelBanter.
The comments are property of their posters.
 

About Us

"It's about Microsoft Excel"

 

Copyright © 2017