Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1   Report Post  
Old September 21st 09, 04:18 PM posted to microsoft.public.excel.misc
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Jan 2007
Posts: 33
Default Crosshair is missing when I try to click & drag a cell

All of the sudden the black crosshair went away in Excel. I still get the
white cross, but when I hover in the bottom right corner to click and drag
the cell down, it doesn't show up anymore. I can't highlight a section and
move it either.

Does anyone know how to get this feature back?

Thanks for your help!

  #2   Report Post  
Old September 21st 09, 04:31 PM posted to microsoft.public.excel.misc
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Jul 2006
Posts: 5,942
Default Crosshair is missing when I try to click & drag a cell

Tools - Options... | Edit tab | Check Allow Drag and Drop
--
HTH...

Jim Thomlinson


"maureen" wrote:

All of the sudden the black crosshair went away in Excel. I still get the
white cross, but when I hover in the bottom right corner to click and drag
the cell down, it doesn't show up anymore. I can't highlight a section and
move it either.

Does anyone know how to get this feature back?

Thanks for your help!

  #3   Report Post  
Old September 21st 09, 05:06 PM posted to microsoft.public.excel.misc
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Mar 2009
Posts: 8,521
Default Crosshair is missing when I try to click & drag a cell

If you are using XL 2007; then review the 3rd option under

Office ButtonExcel OptionsAdvanced'Enable fill handle and cell
drag-and-drop'

If this post helps click Yes
---------------
Jacob Skaria


"maureen" wrote:

All of the sudden the black crosshair went away in Excel. I still get the
white cross, but when I hover in the bottom right corner to click and drag
the cell down, it doesn't show up anymore. I can't highlight a section and
move it either.

Does anyone know how to get this feature back?

Thanks for your help!

  #4   Report Post  
Old May 15th 15, 03:21 AM posted to microsoft.public.excel.misc
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: May 2015
Posts: 1
Default Crosshair is missing when I try to click & drag a cell

On Tuesday, September 22, 2009 at 12:06:01 AM UTC+8, Jacob Skaria wrote:
If you are using XL 2007; then review the 3rd option under

Office ButtonExcel OptionsAdvanced'Enable fill handle and cell
drag-and-drop'

If this post helps click Yes
---------------
Jacob Skaria


"maureen" wrote:

All of the sudden the black crosshair went away in Excel. I still get the
white cross, but when I hover in the bottom right corner to click and drag
the cell down, it doesn't show up anymore. I can't highlight a section and
move it either.

Does anyone know how to get this feature back?

Thanks for your help!


thanks
  #5   Report Post  
Old May 15th 15, 04:05 AM
Banned
 
First recorded activity by ExcelBanter: Apr 2015
Posts: 3
Default

BỘ QUỐC PHNG
TRƯỜNG TC NGHỀ SỐ 23
THNG BO
V/v Tuyển sinh Hoc Bang Lai xe O To B2 tai TPHCM
Knh gửi: .................................................. ..............
Căn cứ Kế hoạch đo tạo năm 2013, Trường trung cấp nghề số 23- BQP thng bo tuyển sinh đo tạo li xe t hạng B2 như sau:
1. Thời gian học: 3 thng. Khai giảng vo ngy 15 hng thng.
2. Kinh ph:
- Học ph: 5.600.000 đ;
- Lệ ph: 233.000 đ;
- ĐT ngoi giờ (theo yu cầu ngươi học): 1.000.000 đ;
Tổng cộng: 6.833.000 đ.
(Su triệu tm trăm ba mươi ba ngn đồng chẵn)
(Nh trường c tổ chức khm sức khỏe tập trung: 100.000đ/người)
3. Thủ tục hồ sơ:
- Đơn xin học theo mẫu nh trường;
- Giấy khm sức khỏe;
- Ảnh 3x4 kiểu CMND (Mang o sơ mi c cổ; chụp trn nền xanh): 8 ci.
- Chứng minh nhn dn photo (khng cng chứng): 1 bản.
- Bản photo giấy php li xe mt (nếu c) km theo để in tch hợp vo GPLX mới.
* Học tại Trường học vin được:
- Đội ngũ giảng vin c kỷ luật nghim; chuyn mn giỏi, lun hỗ trợ học vin nhiệt tnh, chu đo.
- Học trn cc xe đời mới, chất lượng cao v được lm quen với xe số tự động.
- Học v thi tại Trung tm st hạch v phương tiện st hạch quốc gia của Nh trường.
- Bố tr thời gian học linh hoạt để khng ảnh hưởng đến cng tc.
* Nếu c từ 20 người học trở ln, nh trường sẽ tổ chức lớp học tại đơn vị cng tc của người học.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như trn;
- Lưu: VT; ĐT, BT3b.
(đ k)
Đại t L Quang Bnh


  #6   Report Post  
Old May 27th 15, 09:29 PM posted to microsoft.public.excel.misc
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: May 2015
Posts: 1
Default Crosshair is missing when I try to click & drag a cell

On Monday, September 21, 2009 at 8:31:01 AM UTC-7, Jim Thomlinson wrote:
Tools - Options... | Edit tab | Check Allow Drag and Drop
--
HTH...

Jim Thomlinson


"maureen" wrote:

All of the sudden the black crosshair went away in Excel. I still get the
white cross, but when I hover in the bottom right corner to click and drag
the cell down, it doesn't show up anymore. I can't highlight a section and
move it either.

Does anyone know how to get this feature back?

Thanks for your help!


Fantastic! Thank you - my problem is now solved because of your post!
  #7   Report Post  
Old July 30th 16, 05:52 AM posted to microsoft.public.excel.misc
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Jul 2016
Posts: 1
Default Crosshair is missing when I try to click & drag a cell

On Thursday, May 28, 2015 at 1:59:54 AM UTC+5:30, wrote:
On Monday, September 21, 2009 at 8:31:01 AM UTC-7, Jim Thomlinson wrote:
Tools - Options... | Edit tab | Check Allow Drag and Drop
--
HTH...

Jim Thomlinson


"maureen" wrote:

All of the sudden the black crosshair went away in Excel. I still get the
white cross, but when I hover in the bottom right corner to click and drag
the cell down, it doesn't show up anymore. I can't highlight a section and
move it either.

Does anyone know how to get this feature back?

Thanks for your help!


Fantastic! Thank you - my problem is now solved because of your post!


Very Useful. It resolved my issue. Thank you very much
  #8   Report Post  
Old July 30th 16, 11:29 AM
Banned
 
First recorded activity by ExcelBanter: Jul 2016
Posts: 2
Default

IN BÓNG BAY – IN LOGO LÊN BÓNG BAY – C* SỞ IN BÓNG BAY GIÁ RẺ 0967 877 586

Cơ sở bóng bay H* Nội phục vụ mọi nhu cầu tối đa của Quý Khách trong lĩnh vực quảng cáo thiết kế bóng bay, khinh kh* cầu, cổng hơi, trang tr* cổng bóng bay, bán bóng bay bơm hydro v* in ấn các loại.

- In logo trên bóng bay; 0967 877 586

- Bán bóng bay bơm hydro ; 0967 877 586

- Bán v* bơm khinh kh* cầu 0967 877 586

- L*m v* trang tr* cổng bóng bay; 0967 877 586

- Bán cổng hơi có rồng v* không rồng các loại; 0967 877 586

- Bán que cầm bóng bay 0967 877 586

Niềm vui và sự hài lòng của Quý Khách là thành công lớn nhất của Cơ sở bóng bay H* Nội .

Mọi chi tiết xin liên hệ:

C* SỞ IN BÓNG BAY HÀ NÔI.
Hotline: 0967 877 586


https://www.youtube.com/watch?v=5YR-L2I7FT8

https://www.youtube.com/watch?v=BNu-K3YXIgE

http://indenhat.com/indenhat.html

http://indenhat.com/new/70/1023/Bao-Gia-In-Logo-Len-Bong-Bay.html

http://indenhat.com/new/70/1021/HUONG-DAN-DAT-IN-LOGO-LEN-BONG-BAY.html

http://indenhat.com/new/74/1020/GIOI-THIEU-IN-DE-NHAT.html

http://indenhat.com/new/70/1019/MAU-BONG-IN-LOGO-THUONG-HIEU.html

http://indenhat.com/new/61/1017/In-bong-bay--In-logo-len-bong-bay--Xuong-in-bong-bay.html

https://www.facebook.com/inbongbay.inlogobongbay.xuonginbongbay0967877586/

https://plus.google.com/+%C4%90%E1%BB%87Nh%E1%BA%A5tIn-chuy%C3%AAnthi%E1%BA%BFtk%E1%BA%BFin%E1%BA%A5ntr%C 3%AAnm%E1%BB%8Dich%E1%BA%A5tli%E1%BB%87u/posts/Zno8FuhDWao

https://plus.google.com/+%C4%90%E1%BB%87Nh%E1%BA%A5tIn-chuy%C3%AAnthi%E1%BA%BFtk%E1%BA%BFin%E1%BA%A5ntr%C 3%AAnm%E1%BB%8Dich%E1%BA%A5tli%E1%BB%87u/posts


Reply
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules

Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
click and drag a cell [email protected] Excel Discussion (Misc queries) 1 September 1st 09 10:51 AM
Click and drag KenCanuck Excel Discussion (Misc queries) 2 July 25th 08 04:26 PM
Lock cell reference in formula, even when moved with click & drag Beads Excel Worksheet Functions 8 February 2nd 07 04:03 PM
right click menu missing in cell cmdex Excel Discussion (Misc queries) 3 July 15th 05 06:52 PM
How do you control scroll rate when click and drag to select cell rbperrie Excel Discussion (Misc queries) 1 June 25th 05 09:44 AM


All times are GMT +1. The time now is 10:01 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2004-2017 ExcelBanter.
The comments are property of their posters.
 

About Us

"It's about Microsoft Excel"

 

Copyright © 2017