Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #11   Report Post  
Old July 29th 15, 06:33 PM posted to microsoft.public.excel.misc
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Jul 2015
Posts: 1
Default Grid lines obscured by fill color

On Thursday, July 31, 2014 at 6:01:45 PM UTC-4, wrote:
On Thursday, 17 October 2013 06:15:43 UTC+13, wrote:
If you set the border color using the Custom Color dialog (Format-Border-Color-More Colors-Custom) to the RGB colors R:208 G:215 B:229 then it should give you the exact color as the default gridline color.


Thank you! So helpful.


Great fix. I have been wondering about this for years.

  #12   Report Post  
Old September 9th 15, 04:25 PM posted to microsoft.public.excel.misc
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Sep 2015
Posts: 1
Default Grid lines obscured by fill color

This is how you unfill on Excel. The question is how do you do this in Google Drive Sheets?
  #13   Report Post  
Old December 10th 15, 11:54 AM posted to microsoft.public.excel.misc
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Dec 2015
Posts: 1
Default Grid lines obscured by fill color

Awesome answer. Exactly what I needed. Thank you.
  #14   Report Post  
Old February 13th 16, 05:57 PM posted to microsoft.public.excel.misc
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Feb 2016
Posts: 3
Default Grid lines obscured by fill color

Thanks for the solutions here, but it's a PITA to do this. I've noticed this since first stated using Excel in MSO 3.1 but never really sought how to do it. VERY surprised MS doesn't have a box under "FORMAT/PATTERNS/Pattern:" (with all the dots, horiz/vert/diag lines, crosshatch, diagonal crosshatch dots, etc that I've used maybe on three sheets over 25 years) that simply says GRID.

I used the solution of highlighting then border all cells with "first border under NONE" for stored/emailed spreadsheets, and will used contributor's color formula if I ever need a good printed document.

  #15   Report Post  
Old February 13th 16, 05:59 PM posted to microsoft.public.excel.misc
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Feb 2016
Posts: 3
Default Grid lines obscured by fill color

On Saturday, February 13, 2016 at 11:57:29 AM UTC-6, wrote:
Thanks for the solutions here, but it's a PITA to do this. I've noticed this since first stated using Excel in MSO 3.1 but never really sought how to fix it. VERY surprised MS doesn't have a box under "FORMAT/PATTERNS/Pattern:" (with all the dots, horiz/vert/diag lines, crosshatch, diagonal crosshatch dots, etc that I've used maybe on three sheets over 25 years) that simply says GRID.

I used the solution of highlighting then border all cells with "first border under NONE" for stored/emailed spreadsheets, and will used contributor's color formula if I ever need a good printed document.
  #16   Report Post  
Old February 13th 16, 06:01 PM posted to microsoft.public.excel.misc
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Feb 2016
Posts: 3
Default Grid lines obscured by fill color

On Saturday, February 13, 2016 at 11:57:29 AM UTC-6, wrote:
Thanks for the solutions here, but it's a PITA to do this. I've noticed this since first stated using Excel in MSO 3.1 but never really sought how to fix it. VERY surprised MS doesn't have a box under "FORMAT/PATTERNS/Pattern:" (with all the dots, horiz/vert/diag lines, crosshatch, diagonal crosshatch dots, etc that I've used maybe on three sheets over 25 years) that simply says GRID.

I used the solution of highlighting then border all cells with "first border under NONE" for stored/emailed spreadsheets, and will use contributor's color formula if I ever need a good printed document.


  #17   Report Post  
Old March 15th 16, 05:17 PM posted to microsoft.public.excel.misc
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Mar 2016
Posts: 1
Default Grid lines obscured by fill color

Thank you very helpful!!
  #18   Report Post  
Old April 2nd 16, 11:38 PM posted to microsoft.public.excel.misc
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Apr 2016
Posts: 1
Default Grid lines obscured by fill color

On Tuesday, April 1, 2008 at 4:03:51 PM UTC-6, Paul wrote:
When I apply a fill color to a block of cells, the grid lines don't
show in that block of cells. I don't expect that there is a way to
force the grid lines to show, but I'm hoping that I'm wrong. Thanks
any workarounds, if they exist.


I insert a text box sized perfectly over the cells not filled with color, then color the interior of the textbox, and set the transparency of the text box way high, so the gray gridlines underneath can show through. You have to go to Page Layout, Gridlines, and check the checkbox for Print, as you do even if you're printing uncolored cells.
  #19   Report Post  
Old September 3rd 16, 11:50 PM posted to microsoft.public.excel.misc
external usenet poster
 
First recorded activity by ExcelBanter: Sep 2016
Posts: 1
Default Grid lines obscured by fill color

On Tuesday, April 1, 2008 at 4:03:51 PM UTC-6, Paul wrote:
When I apply a fill color to a block of cells, the grid lines don't
show in that block of cells. I don't expect that there is a way to
force the grid lines to show, but I'm hoping that I'm wrong. Thanks
any workarounds, if they exist.


I am suing Excel 2010. Always showing cell border with or without fill color: Home - Styles, right click on Normal style - Modify, click on Format, Border tab, open Color combo, click on More Colors, Custom tab, enter 208, 215, 229, in RGB, click on Outline, then OK and OK. Now cell borders are always shown. Doing this in your local Normal template should available to any new book.
  #20   Report Post  
Old September 4th 16, 01:49 PM
Banned
 
First recorded activity by ExcelBanter: Aug 2016
Posts: 4
Default

hoahong24k.com website cung cấp hoa hồng chất lượng nhất thị trường VN.

Hoa hồng sáp hôn có ngò v* hình dạng chi như khoa thực nên tốt gi*u phái mi râu chọn lựa công qu* tặng ng*y 20/10.

hoả hồng sáp thơm lên ngôi

Chỉ đương độ 1 kì cọ nữa l* đến ng*y 20/10. đằng ria các mặt quán “truyền thống” như mỹ phẩm, áo xống, xéo dép;… năm nay thị trường học qu* tặng đương xuất hiện giờ loại món sáp khiến lắm chị em mê mẩn.

Theo chừng hiểu thứ phóng viên, sản phẩm nè đương phanh đòi l* “Hoa hồng vĩnh c*u” với đảng *t, hương khóm nhẹ nh*ng như khoa thiệt. huơ gi*u đủ các m*u sắc như hồng, hồng, xanh, t*m,… cùng chồng liệu thần hồn ch*nh tốt đánh từ bỏ sáp cho nên thời kì bảo cai quản khá lâu.

Chị Nguyễn thi c* huơ – một người kinh doanh danh thiếp phương diện h*ng qu* cho online cho biết, sản phẩm n*y mới xuất bây giờ trong vụ 20/10 năm ni. Ưu chấm mức sản phẩm l* nổi xuể lâu, lại thắng sầu phương kế chứ khác chi món th*t; hương hông nhẹ nhõm, hiệp với tuốt luốt cạc đối tịnh.

“huê hồng n*y có xuất miền tự H*n Quốc. dù rằng mới giao n*a loại hoa n* trên mạng ch*a lâu m* mình dấn đặt khá nhiều một để quy h*ng. Người sắm cốt l* danh thiếp đấng m*y râu phanh chuẩn bị qu* biếu cho ng*y 20/10. Mỗi đoá huê nhiều giá như từ 25.000 với – 30.000 cùng. Nếu mua theo bó, v* trưởng sẽ rẻ hơn: bó 40 bông giá 800.000 cùng, bó 30 bông v* 650.000 với. Vì v* khoa khá cao th*nh ra khách vấy cốt t* chỉ chuốc từ bỏ 5 – 10 bông. đặng tạo ra sự lịch thiếp, nhã, môn sẽ tốt đựng trong các hộp cứng, m*u huơ v* m*u hộp sẽ tương với”, chị huê cho biết thêm.

ả trường qu* biếu 20/10: huê hồng sáp dứa độc địa phẳng phiu hút khách khứa

Đang đau đầu chọn mua qu* tặng tặng vợ v* nạ, anh Nguyễn que Tùng (lô Đa, H* Nội) khá vui mừng bởi vì phanh bạn bè giới thiệu Hoa hồng sáp khóm. Ng*y 20/10 năm n* cũng tặng Hoa hồng năng mua mỹ phẩm, xống áo; đừng lắm hệt mới. Năm nay nhiều loại huê n*o bởi thế anh không nếu như mất thời kì nghĩ t*nh tình do v*y chuốc qu* gì nữa.

“từng hiểu trên mệnh tớ nhằm biết loại khoa n*y lắm trạng thái lưu giữ đặng ngò thơm trường đoản cú 2 – 3 năm. M*u dung nhan huê cũng đ*m v* búng báng hơn so đồng hoa thiệt. Hơn nữa, sản phẩm n*o gi*u có m*u th*nh ra trui mặc sức lựa chọn. mình dự t*nh chuốc 2 bó. Bó m*u t*m biếu tặng bầm v* bó m*u đỏ tặng cho vợ. Đây l* những m*u trưởng 2 yêu th*ch thú. cả năm gia tộc nhỉ vất vả lo cho gia ách, đây l* dịp tỏ tường dạ h*m ơn nên qu* chẳng thể sơ lược đặng”, anh Tùng san sẻ.

Tung chiêu khuyến mãi da dạng tốt tăng lực chuốc

C*ng xáp ng*y nữ giới Việt Nam (20/10), thị d*i qu* tặng lại c*ng sôi hễ. nhiều c*a dãy đưa v*o hình thức khuyến mại hấp dẫn phanh vấn người chuốc. Bên rìa khuơ búng báng, các phương diện d*nh l*u như mỹ phẩm, áo quần, chéo dép,… cũng l* những sản phẩm hút khách.

Tại đơn số tuyến đường siêng bán áo quần, mỹ phẩm như Xuân Thủy (Cầu Giấy); Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch (lô da),… d*nh xê ri c*a quán qu* cho đua rau giảm giá. mỗi một nơi lại tiễn chân v*o đơn hình thức khuyến mại riêng như chuốc 1 biếu 1, giảm v* trường đoản cú 10 – 50% tặng tất bình diện dây, miễn uổng giao đầu h*ng…

Chị thu Trang – chủ một c*a quy h*ng quần áo trên lối Xuân Thủy (Cầu Giấy) tặng biết, v*i năm c*n đây, nhiều chị em lắm xu hướng đầu đông tầng mua d*nh dáng giảm giá như vụ vỉa hè v* ngược lại. “Tâm lý cụm từ người chuốc thẳng tắp xăm d*nh l*u hóa chất lượng, rẻ song nếu xinh xẻo. th*nh ra, d*nh dáng năm cứ tới ng*y 8/3 v* 20/10 cũng l* thời điểm trao vụ, c*a quán mình lại nhiều đợt xả d*nh dáng tốt nh*p tuồng mới phai n*a. mỗi một dịp như cầm cố, lượng khách khứa ghé thăm v* chuốc h*ng vội v*ng 3 – 5 b*n so đồng những thời khắc khác trong suốt năm”, chị Trang san sớt thêm.

Tại một c*a dây chéo, dép trên đ*ng Cầu Giấy (Cầu Giấy) rã ra dây loạt khuyến mại như chuốc 2 cho 1, giảm v* 20% với một mệnh mẫu ta gi*y d*nh cho mùa đông. Anh quang đãng – chủ c*a đầu h*ng tặng biết, thắng tăng sức mua v* thu buổi cựu nên anh tiễn v*o các hình thức khuyến mại n*o l* nổi k*ch cầu.

“thời kì c*n đây, lực cạnh gi*t cao, d*nh hóa ăn tiêu thụ muộn bởi thế danh thiếp ng*y lỡi l* nhịp đặng suýt khách d*nh dáng. Mới treo bể xuể hai hôm cơ m* cây khách khứa đến mua đặt cải thiện đáng thu*t. Hy vọng tự bây chừ tặng đến 20/10, mệnh cây người chuốc sẽ đông hơn nữa”, anh quang đãng vui mừng vẻ san sẻ.


Reply
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules

Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Changing IN NEW SHEETS the default color of Grid Lines FARAZ QURESHI Excel Discussion (Misc queries) 3 February 26th 08 05:33 PM
Changing the default color of Grid Lines FARAZ QURESHI Excel Discussion (Misc queries) 4 February 23rd 08 07:06 PM
Excel 2002: How to reveal grid lines on color shaded worksheet? Mr. Low Excel Discussion (Misc queries) 3 April 27th 07 05:37 PM
Be able to re-color INDIVIDUAL grid lines in excel charts John Canino Charts and Charting in Excel 1 May 15th 05 05:04 AM
how can I fill labels in a chart, so that the grid lines don't in. peterk Charts and Charting in Excel 2 February 18th 05 01:52 AM


All times are GMT +1. The time now is 09:30 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2004-2020 ExcelBanter.
The comments are property of their posters.
 

About Us

"It's about Microsoft Excel"

 

Copyright © 2017