View Single Post
  #2   Report Post  
Old May 27th 21, 10:38 AM
cuala888 cuala888 is offline
Junior Member
 
First recorded activity by ExcelBanter: May 2021
Posts: 6
Default

(PLO)- 2 trường hợp F1 của các ca bệnh BN3173 (dương t*nh ng*y 8-5) v* BN3152(dương t*nh ng*y 7-5) sau 20 ng*y cách ly đến nay mới cho kết quả dương t*nh với SARS-CoV-2.
 • Trưa 27-5, trọng tâm Kiểm soát bệnh t*t th*nh phố H* Nội thông báo ghi nh*n thêm 5 trường hợp dương t*nh với SARS-CoV-2 trên địa b*n đô thị.
 • Cả 5 trường hợp đã được cách ly tụ hội từ trước đó, ng*y 26-5 có xuất hiện triệu chứng của bệnh v* được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, ng*y 27-5 có kết quả dương t*nh với SARS-CoV-2. Cụ thể:

  - Bệnh nhân NBT, nam, sinh năm 1991, địa chỉ tại Khu thị th*nh Thanh H*, Cự Khê, Thanh Oai, l* F1 của BN3152 (mắc COVID-19 ng*y 7-5, bệnh nhân của Bắc Ninh), đã được cách ly t*p hợp từ trước.

  - Bệnh nhân NVS,, nam, sinh năm 1970, địa chỉ Thụy Ứng, thị trấn Phùng, Đan Phượng, l* F1 của BN3181 (nam, sinh năm 1962, Phúc Thọ, có yếu tố dịch tễ liên can đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung v* dương t*nh ng*y 8-5).

  - Bệnh nhân LVH, nam, sinh năm 1988, địa chỉ khu tỉnh th*nh Thanh H*, Cự Khê, Thanh Oai, l* F1 của BN3173 (nữ, sinh năm 1985 có tiền s* về từ vùng dịch Mão Điền, Thu*n Th*nh, dương t*nh ng*y 8-5).

  - Bệnh nhân NQĐ, nam, sinh năm 1981, khu th*nh thị Đặng Xá, Đặng Xá, Gia Lâm, l* F1 của BN5327 đã được cách ly từ trước, liên quan đến chùm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

  - Bệnh nhân ĐQT, nam, sinh năm 1969, địa chỉ tại chung cư Đầm Nấm, Thượng Thanh, Long Biên, l* F1 của BN5319, đã được cách ly tụ hợp từ ng*y 24-5. (BN5319 l* NTNH, sinh năm 1975 tại chung cư Đầm Nấm v* l* F1 của BN5423 ĐBL liên can đến Công ty T&T).

  Với việc ghi nh*n thêm 5 bệnh nhân mới, t*nh từ ng*y 29-4 đến nay H* Nội đã ghi nh*n 154 ca bệnh liên tưởng đến cộng đồng thuộc 8 chùm ca bệnh: Chùm Đ* Nẵng (46 ca), chùm Times City v* Công ty T&T (39 ca), chùm Bắc Ninh (19 ca), chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (18 ca), chùm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (13 ca), chùm Hưng Yên (8 ca), chùm Hải Dương (1 ca) v* chùm khác (10 ca).

Nguồn địa chỉ: https://bit.ly/2Q1VTaU