View Single Post
  #1   Report Post  
Old May 10th 21, 02:32 PM
tincuala88 tincuala88 is offline
Junior Member
 
First recorded activity by ExcelBanter: May 2021
Posts: 8
Default Thêm 16 người mắc Covid-19 trong nước

Ng*y 10/5, Việt Nam có thêm 125 ca mắc Covid-19 trong nước. Hầu hết bệnh nhân thuộc diện F1, đã được cách ly.

Theo Bộ Y tế, tối 10/5, các tỉnh, th*nh phố có thêm ca mắc mới l* Hưng Yên (6), Đ* Nẵng (4), Bắc Giang (3), H* Nội (2), Vĩnh Phúc (1). Trong số các bệnh nhân mới, 15 người thuộc diện F1, đã được cách ly.

Trường hợp còn lại đang được điều tra dịch tễ l* bệnh nhân nữ (45 tuổi) có địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Vĩnh Phúc có một bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng mang quốc tịch Trung Quốc. Người n*y đã được cách ly t*p trung. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh, H* Nội.
Ng*y 10/5, Việt Nam ghi nh*n số ca mắc mới cao kỷ lục. Đồ họa: B*ch Huệ.

Từ 27/4 đến tối 10/5, Việt Nam phát hiện tổng cộng 458 người mắc Covid-19 được ghi nh*n trong cộng đồng. Dịch Covid-19 xuất hiện tại 26 tỉnh, th*nh phố.

H* Nội l* nơi có nhiều bệnh nhân Covid-19 nhất cả nước. Số lượng n*y bao gồm những bệnh nhân đang cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh) v* Bệnh viện K.

Ca nh*p cảnh được công bố v*o tối 10/5 l* bệnh nhi 2 tuổi. Bé đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực c*a khẩu quốc tế Cầu Treo (H* Tĩnh).