View Single Post
  #1   Report Post  
Old March 29th 21, 10:28 AM
camnangungthu camnangungthu is offline
Member
 
First recorded activity by ExcelBanter: Mar 2021
Posts: 66
Default Cách nh*n biết yến s*o vườn


Tổ chim xanh
 • Vị tr*: Cây bụi hoặc cây thấp, cao 1,5m - 5m, thường ở ngay trong tán; đôi khi sâu hơn.
 • Tổ có thể th*nh từng nhóm nhỏ.
 • Ngoại hình: 6,5cm; ngoại hình không chỉnh tề. Tổ chim xanh được l*m bằng cỏ khô, rêu v* c*nh cây mảnh, có lông, rễ mảnh v* đôi khi có lông.
 • Mùa: Tháng 4 đến tháng 7; hai con bố mẹ, đôi khi ba con.
Tổ Chaffinch
 • Vị tr*: Tương tự như đối với tổ chim xanh.
 • Ngoại hình: 6cm; một trong những cái tổ gọn g*ng nhất của bất kỳ lo*i chim n*o.
 • Những chiếc tổ Chaffinch được l*m bằng rêu được dệt cẩn th*n. Được trang tr* bên ngo*i bằng địa y v* mạng nhện v* được lót bằng tóc.
 • Mùa: Tháng 4 đến tháng 7; hai con bố mẹ, đôi khi ba con.

Yến v*ng
 • Vị tr*: Giống như đối với greenfinch.
 • Ngoại hình: 6cm; Yến v*ng l* một cốc rêu rất gọn g*ng được lót bằng lông cừu v* cây kế.
 • Mùa: Tháng 4 đến tháng 7; hai con bố mẹ, đôi khi ba con.
Tổ ong vò vẽ
 • Vị tr*: Bụi cây, thường có lớp phủ d*y đặc, đám rối dạng que v* cây cối r*m rạp; thường gần mặt đất,
 • hiếm khi cao hơn 1,5m.
 • Ngoại hình: 6cm; cốc nhỏ, tương đối phẳng, nền bằng c*nh cây.
 • Cấu trúc ch*nh của tổ ong vò vẽ l* rêu trộn với lá cây v* được lót bằng rêu, len, lông v* lông vũ.
 • Mùa: Tháng 3 đến tháng 7; hai con bố mẹ, đôi khi ba con.
Robin tổ
 • Vị tr*: Tổ của Robin thường được giấu kỹ dưới cây thường xuân, giữa các rễ cây, dưới lớp cỏ d*y hoặc gờ của các tòa nh*, hoặc trong nh* ngo*i. Hiếm khi cao hơn 3m v* thường nằm sát mặt đất.
 • Ngoại hình: 7cm; rêu trên nền của lá chết. Có lót bằng lông hoặc rễ con.
 • Mùa: Tháng 3 đến tháng 6; hai con bố mẹ, đôi khi ba con.
Tổ chim d*i đuôi
 • Vị tr*: Ở bụi cao 1-5m, hay cây lá kim, lá rụng cao đến 20m, thường ở ngã ba hoặc đầu c*nh.
 • Hình dáng bên ngo*i: Tổ ong vò vẽ đuôi d*i l* một quả cầu hình bầu dục phủ rêu, mạng nhện v* lông, được trang tr* bên ngo*i bằng địa y v* được xếp bằng 2.000 chiếc lông vũ.
 • Lỗ ở bên cạnh, thường ở gần đầu.
 • Mùa: Tháng 3 đến tháng 5; một lứa.
Nh* tổ chim sẻ
 • Vị tr*: Ở cây cối hoặc bụi r*m cao đến 20m, nhưng nhìn chung chiều cao khoảng mái nh*. Thường trong các hốc trong tường v* các tòa nh*; thường ở khuẩn lạc.
 • Hình dáng: Tổ chim sẻ trong nh* l* một mái vòm cỏ hoặc rơm bừa bộn. Được lót bằng lông vũ v* được xây dựng bởi cả hai giới.
 • K*ch thước thay đổi, nhưng trong các hốc, tổ bị giảm nhiều.
 • Mùa: Tháng 2 đến tháng 8; hai hoặc ba cá bố mẹ, hiếm khi bốn.
Tổ chim đen
 • Vị tr*: Tổ chim đen được tìm thấy trong bụi r*m hoặc h*ng r*o cao tới 3m, đôi khi cao hơn nhiều trên cây hoặc trên gờ của các tòa nh*.
 • Ngoại hình: 9cm; cồng kềnh v* dễ thấy ở bề ngo*i.
 • L*m bằng cỏ khô v* rêu. Được lót bằng bùn phủ đầy cỏ mịn.
 • Mùa: Tháng 3 đến tháng 7; hai con bố mẹ, đôi khi ba con.
Song yến s*o
 • Vị tr*: Đối với tổ chim đen.
 • Ngoại hình: 9cm; giống như tổ của chim đen nhưng chim kêu l* tổ yến duy nhất ở Anh ở chỗ có lớp lót cứng bằng bùn, gỗ mục v* phân, được kết d*nh bằng nước bọt v* được tạo th*nh hình dạng bởi vú của chim mái.
 • Mùa: Tháng 3 đến tháng 7; hai con bố mẹ, đôi khi ba con.
Tổ ong vò vẽ
 • Vị tr*: Nói chung ở trên cao trên cây.
 • Hình thức: 10cm, cồng kềnh v* dễ thấy. Tổ của cây tầm g*i được l*m bằng cỏ khô v* bùn, được trang tr* bằng giấy, rác khác, hoa hoặc lá xanh.
 • Mùa: Tháng 3 đến tháng 7; hai con bố mẹ, đôi khi ba con.