View Single Post
  #3   Report Post  
PhunuSEO PhunuSEO is offline
Junior Member
 
Posts: 9
Default

Ung thư gan l* loại khối u ác t*nh hình th*nh từ các tế b*o gan phân chia bừa bãi. Ung thư gan nguyên phát l* loại ung thư thường gặp đứng thứ sáu trong các loại ung thư v* l* nguyên nhân thứ hai gây t* vong của bệnh ung thư trên to*n cầu. Tại Việt Nam, ung thư gan đứng h*ng thứ 3 trong các loại ung thư phổ biến nhất. Hơn 95% số người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan có độ tuổi trên 45 tuổi.

https://www.youtube.com/watch?v=3FWGvTzxpMg