View Single Post
  #17   Report Post  
Old July 29th 16, 08:17 AM
Tindien3579pro Tindien3579pro is offline
Banned
 
First recorded activity by ExcelBanter: Jul 2016
Posts: 3
Default

CẦM CAVET XE GIÁ CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG 0916556949
- Nh*n cầm xe máy , xe tay ga các loại...... Không cần giữ xe .
- Cầm 70- 80% giá trị xe
- Thủ tục nhanh gọn , không rườm r* , có tiền liền .
- Không cầm xe gian, xe không ch*nh chủ, xe tháp.
Điều Kiện :
- Xe Ch*nh Chủ ,biển số Th*nh Phố Hồ Ch* Minh , Chứng minh nhân dân + hộ khẩu th*nh phố + 1 hóa đơn điện phải trùng địa chỉ với nhau mang lên để đối chiếu .
- Người đi cầm phải l* chủ xe v* phải đi ch*nh chiếc xe. LH: 0914776949